Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine

18. aprillil toimus haridus- ja teadusminiter Mailis Repsi poolt kokku kutsutud lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine. Nõupidamisel olid esindatud lisaks erinevate ministeeriumite esindajatele ka linnade liidu ja maaomavalitsuste liiud juhid, alushariduse juhtide ühendus ja lasteaednike liit. EHL- i esindasid juhatuse esimees Reemo Voltri ja lasteaedade esindaja juhatuses Reet Lepp. EHL on juba aastaid nõudnud lasteiaõpetajatele riiklike palgamäärade […]

Eesti õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade õppetegevus on igati eeskujulik

Kolmapäeval, 12. aprillil toimus õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse õppekavade rahvusvahelise kvaliteedihindamise tulemuste tutvustamine, millest võttis osa ka EHL esimees Reemo Voltri. Voltri sõnutsi oli heameel tõdeda, et Eesti kahe ülikooli vastavate erialade töökorraldust ja õppetegevust hinnati heaks ning antud soovitustest suur osa on juba ülikoolide endi poolt rakendamisel. Eriti olulise positiivse osana oli välja toodud hea ja intergreeritid […]

OECD ja Eesti eksperdid kaardistasid Eesti kutsehariduse hetkeseisu

OECD kutsehariduse ekspertide Eesti visiidi raames toimus kolmapäeval Tartu Kutsehariduskeskuse ruumides OECD spetsialistidega erinevate osapoolte (Tartu KHK, Jaan Poska Gümnaasium, OECD eksperdid,  Kutsehariduse edendamise Ühing, Kaupmees OÜ – kui praktikapartner, Tartu Ülikool, HTM) kohtumine, kus kaardistati Eesti kutsehariduse hetkeseisu. Eesti riik tellis OECD-lt vastava ülevaate koostamise, mis valmib 2017. a lõpuks. Analüüsi peamisteks teemadeks on sujuv üleminek ühelt haridustasemelt […]

EHL usaldusisikute konverents “Motiveeritud ja teadlik õpetaja”

6.-7. aprillil toimus Tallinki laeval Baltic Queen Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute konverents, milles osales üle 300 EHL liikme üle Eesti. Konverents oli taaskord heaks platvormiks, et suurendada kogu organisatsiooni ühtekuuluvustunnet. Konverentsi alguses tunnustati suurima kasvu teinud osakonda (Lasnamäe Vene Gümnaasium), suurima liikmeskonnaga osakonda (Võru Järve Kool) ning uut osakonda (Tõrvandi Lasteaed Rüblik). Samuti auhinnati loosimise […]

Aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk orienteeruvalt 1300 eurot

21. märtsil toimunud õpetajate 2018. aasta palgaläbirääkimiste I vooru tulemusel lubas ministeerium selle aasta sügisest alammääratõusu 1050 euroni, mille tulemusena loodetakse õpetajate keskmise palga tõusu 1300 euroni. Õpetajate 2018. a. töötasu alammäära läbirääkimiste kokkukutsujaks oli ka sel aastal Eesti Haridustöötajate Liit. Teisteks osapoolteks olid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit, kellest viimased ei omanud […]

Kutsume taas tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Pilt: Haridus- ja teadusministeerium Kuni 16. aprillini on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustame haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Tunnustame piirkondlikult […]

Kultuurikomisjon arutas huvigruppidega kutsekoolide korralduse hetkeseisu

Kultuurikomisjoni istung, 7. märts 2017. Kutsekoolide korralduse hetkeseisu arutelu. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Haridustöötajate Liidu ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esindajad. Foto: Erik Peinar   7. märtsil arutas kultuurikomisjon huvigruppidega kutsekoolide korralduse hetkeseisu, et valmistada ette kutsehariduse arutelu olulise riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus. Arutelus osalesid lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile Tallinna Ülikooli, […]