5. oktoobril toimub KUMUs EHLi hariduskonverents

Eesti Haridustöötajate Liit korraldab konverentsi „Kuidas rahvas saab targaks, kui raha ei ole?“. Konverents toimub õpetajate päeval, 5. oktoobril KUMUs (A. Weizenbergi 34).Konverentsil saavad sõna haridusasutuste tippjuhid, ettevõtjad ja poliitikud, et arutada, […]

EHLi jurist Külli Kröönström: õpetaja tööaeg peab olema määratud mõistlikult ja heas usus!

Vabariigi Valitsus on kehtestanud 22.08.2013 määruse nr 125 „Haridustöötajate tööaeg“. Selle kohaselt on haridustöötaja tööaeg 35 tundi nädalas. Kontakttundide arvu või ajavahemikku nädalas või mõnes muus ajaühikus ei ole riik […]

13. septembril korraldas EHL Riigikogu liikmetele töömessi

Eile, 13. septembril pidas EHL Riigikogu ees maha suurejoonelise töömessi. Üritusel kutsusime Riigikogu liikmeid tutvuma üha halveneva olukorraga haridusmaastikul. Õpetajad ägavad ülisuure töökoormuse all, paljud õpetajad lahkuvad koolitöölt väikese palga […]

Täna jätkuvad palgaläbirääkimised

Eesti Haridustöötajate Liidu seisukohad õpetajate 2023. aasta töötasu alammäärade läbirääkimistel EHL taotleb 2023. aastal õpetaja töötasu alammääraks 1845 eurot. See on võrdne Eesti Vabariigi prognoositava keskmise töötasuga aastal 2023. Eesti […]

Viljandimaa Haridustöötajate Liidu avalik pöördumine

Eile, 31. augustil 2022, saatis Viljandimaa Haridustöötajate Liit Haridus- ja Teadusministeeriumile, Riigikogule ning Viljandi linna ja maakonna omavalitsustele avaliku pöördumise. Selle on allkirjastatud liidu esimees Rita Kadaja. Algaval õppeaastal on […]

Kooliaasta alguse tervitus

Alustavate õpetajate motivatsioonilaager oli innustav

Augusti keskel kogunes Võrtsjärve äärde Vaibla puhkekeskusesse 45 alustavat õpetajat. Eesti Haridustöötajate Liit oli nad kokku kutsunud, et julgustada ja motiveerida noori ja juba elukogenud alustavaid õpetajaid oma töös. Samuti […]