Ülevaade EHL esindajate kohtumisest Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooniga

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tegi liikmete nimel Riigikogu kõigile fraktsioondele ettepaneku kohtuda, et arutada hariduse rahastamise ning õpetajate töötasu alammäära küsimusi 2016.a riigieelarve raames. 25. novembril toimus kohtumine EKRE fraktsiooni liikmetega. EHL peab vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76-le läbirääkimisi haridustöötajate nimel Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kohalike omavalitsusüksuste üleriigiliste ühendustega põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu […]

Ülevaade EHL esindajate kohtumistest Reformi- ja Keskerakonna fraktsioonidega

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tegi liikmete nimel Riigikogu kõigile fraktsioondele ettepaneku kohtuda, et arutada hariduse rahastamise ning õpetajate töötasu alammäära küsimusi 2016.a riigieelarve raames. Esimesed kohtumised õnnestus pidada juba 11. novembril Reformi- ja Keskerakonna fraktsioonide liikmetega. EHL poolt osalesid kohtumistel juhatuse esimees Reemo Voltri ja  jurist Külli Kröönström. Reformierakonna fraktsioonist osalesid kohtumisel Urve Tiidus ja […]

20. sajandi suurim teadlane oleks praegu EHL-i liige

Intellektuaalse töö tegijatel on tähtis ühineda, et kaitsta oma majanduslikku olukorda ja kindlustada oma mõju poliitikas – nii põhjendas Albert Einstein (õpetajate ametiühingu Princetoni ülikooli haru asutajaliige) seda, miks ta 1938. aastal ametiühingusse astus. Kas sina juba oled Eesti haridustöötajate liidu liige? 23. oktoobril avaldati Õpetajate Lehes Eesti Haridustöötajate Liidu ühe liikmesorganisatsiooni – Viljandimaa Haridustöötajate […]

Täna+ õpetajate töötasust

13. oktoobril vastas EHL juhatuse esimees Reemo Voltri taaskord aktuaalsetele haridusteemalistele küsimustele Tallinna TV saates Täna+. EHL esimees Reemo Voltri Tallinna TV-s, saates Täna+, 2015.10.13. Teemat käsitletakse alates 5:08. Videot on võimalik järelvaadata ja -kuulata aadressil: http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudised?start=12. Üheskoos suudame!

EHL pöördumine Kultuurikomisjoni poole

9. oktoobril pöördusime kirjalikult Riigikogu Kultuurikomisjoni poole palvega toetada 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu arutelul õpetajate töötasu alammäära tõstmist vähemalt 1000 euroni kuus ja toetada selle jaoks vahendite leidmist riigieelarvest. EHL on aastaid seisnud selle eest, et õpetajate töötasu alammäärade kehtestamisel peaks lähtuma sellest, et õpetaja töötasu alammäär peab olema võrdne Eesti Vabariigi keskmise töötasuga. […]

Kohtumine õpetajate töötasu alammäära kehtestamiseks 2016.aastal

7. oktoobril toimus järjekordne kohtumine õpetajate töötasu alammäära kehtestamiseks 2016.aastal. Kokkuvõtliku ülevaate saab allolevatelt linkidelt. EHL esimees Reemo Voltri Tallinna TV-s, saates Täna+, 2015.10.07. (näidatakse kohe esimesena): http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudised Lisaks avaldati esimehe intervjuu ajalehes „Pealinn“, 07. oktoober 2015 pealkirjaga „Haridustöötajad: palgatõusuta sureb õpetajaskond välja“. Artiklit on võimalik lugeda aadressil: http://www.pealinn.ee/koik-uudised/haridustootajad-palgatousuta-sureb-opetajaskond-valja-n154281 Üheskoos suudame!

Lasteaiaõpetaja ON õpetaja

EHL toetab lasteaiaõpetajate palgataotlust AVALDUS 08. juuni 2015 Lasteaiaõpetaja ON õpetaja Eesti Haridustöötajate Liit kui Eesti kõigi õpetajate (lasteaia-, üldharidus-, huviharidus- ja kutseharidusõpetajate) esindusorganisatsioon on aastaid tegelenud kõigi õpetajate töötasu probleemidega, sealhulgas loomulikult ka lasteaiaõpetajate töötasu temaatikaga. Eesti Haridustöötajate Liit on pidevalt tegutsenud selles suunas ning igal aastal läbirääkimistel õpetajate töötasu üleriigiliste alammäärade kehtestamiseks tõstatanunud […]