Pressiteade: Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Haridustöötajate Liit panustavad ühiselt õpetajate tervisesse

Pressiteade , 23.01.2012 Eile, 22.jaanuaril allkirjastasid Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) president Lauri Luik ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Remo Voltri ühise koostööleppe,  mille kohaselt toetab Eesti Haridustöötajate Liit õpetajatele korraldatavaid spordivõistlusi.Täna ei saa rääkida me vaid laste kesisest tervisest , sest ka õpetajatel lasub koolis suur töökoormus ning stress. Eesti Koolispordi Liit pakub läbi erinevate […]

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale, kelle peamiste tööülesannete hulka kuuluvad: •    EHL-i raamatupidamise korraldamine – eelarve koostamine, majandusliku tegevuse analüüsimine ja juhatuse nõustamine, igapäevase majandustegevuse haldamine •    EHL-i projektide koordineerimine, analüüs ja finantside taotlemine •    EHL-i dokumentatsiooni ettevalmistamine, korrashoidmine, vastava registri pidamine •    Rahvusvahelise suhtluse vahendamine •    Kodulehe haldamine Nõudmised kandidaadile: […]

EHList teadaanne

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhatuse esimehe ametikoht Käesolevaga mina, Sven Rondik, teatan, et ei kandideerinud enam 26.oktoobril 2012.a toimunud  valimistel EHL juhatuse esimehe ametikohale. Olles olnud Eesti haridustöötajate ametiühingute juhatuse esimees juba 26 aastat ja praeguse Eesti Haridustöötajate Liidu asutajaliikmeks ning selle juhatuse esimeheks 22 aastat liidu loomise algusest peale,  leian, et on saabunud aeg […]

EHL toetus streikivatele meditsiinitöötajatele

Eesti Haridustöötajate Liit toetab meditsiinitöötajate õiglast võitlust, mille eesmärgiks on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Kui 2012.a märtsikuus toimunud õpetajate üleriigilist streiki toetasid aktiivselt ka paljud arstid ja õed, siis nüüd toetavad Teid õpetajad. Oleme jõudnud Eestis olukorda, kus võimu- ja valitsemisorganitel puudub tahe töötajatega arvestada ning läbirääkimised, kui ka […]

7. -9. märtsil 2012.a üleriigilisest õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekud pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks

1.Riigikogu ja Vabariigi Valitsus -Leida võimalusi ja võtta Riigikogus vastu lisaeelarve tõstmaks õpetajate töötasu alammäärasid 2012.a 20% võrra; -Näha ette 2013.a riigieelarves vajalikud rahalised vahendid õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks alates 01.01.2013.a vähemalt 20% võrra; -Moodustada kultuurkapitali eeskujul hariduskapital hõlbustamaks mitmesuguste haridusprobleemide senisest paremat lahendamist; -Eraldada igal aastal KOVidele riigieelarvest täiendavaid vahendeid koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu […]

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9.märtsil 2012.a Õpetajate üleriigilise streigile saab anda hea hinnangu nii korralduse, osavõtjate arvu kui selle kajastamise ning üldsuse poolt antud positiivse hinnangu eest. 7.-9.märtsil 2012.a toimunud streigist sh hoiatusstreigist võttis osa 682 haridusasutuses kokku 17234 haridustöötajat. Streigis osales 354 koolis 10056 ja 328 koolieelses jm haridusasutuses 7178 haridustöötajat. Neist osales 1-päevases […]

Õpetajate streigist – Streik ja “10 käsku”

Õpetajate streigist Streik ja „10 käsku“. Tooksin siinjuures mõned selgitused Liisa Pakosta artikli kohta „Õpetajate streigiõpik. Kümme soovitust ja nõuannet“, mis ilmus 23.veebruari Õpetajate Lehes (vt http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6922 ). Tegelikult oodanuks Riigikogu IRL fraktsiooni liikme poolt ennekõike soovitusi ja ettepanekuid oma erakonnale, et õpetajate töötasu tõstmise küsimused leidnuks lahendust juba 2012.a riigieelarves. Oli ju IRL enne […]