Kaasava hariduse piirkondlikud arengupäevad

Rajaleidja keskuste ja kooli pidajate vaheliste läbirääkimiste tulemusena on selgunud kaasava hariduse piirkondlike arengupäevade toimumisajad: Ida- ja Lääne-Virumaa 21.08.2018 Saaremaa ja Pärnumaa 22.08.2018 Rapla-, Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaa 23.08.2018 Harjumaa (va Tallinn) 24.08.2018 Tartumaa 28.08.2018 Tallinn 30.08.2018 Hiiumaa ja Läänemaa 06.09.2018 Valga-, Võru- ja Põlvamaa 07.09.2018   Arengupäevade esialgsed võimalikud teemad on: –        Lapsevanema vaade kaasavale haridusele […]

Ümarlauad kehtiva eksamisüsteemi probleemistiku kohta

HTMi poolt korraldatavas huvigruppide ümarlauas 21.05.18 käsitleti kehtiva eksamisüsteemi probleeme ja esitati ettepanekud eksamisüsteemi täiustamiseks. Eesti Haridustöötajate Liitu esindas juhatuse liige Karin Klemmer. Seisukohad põhikooli lõpueksamite läbiviimise kohta: Pooltargumendid: Mõõdik koolile sisehindamise läbiviimise alusena. Takistab õpilastel ja õpetajatel mugavustsooni langemist ja motiveerib õpilasi õppima. Tagab õppe ühtsuse (Õppe ühtsuse võiks tagada õpetajate professionaalsus). Annab riigile […]

Kaasava hariduse arengupäevi ettevalmistav koostööpartnerite ümarlaud

Kaasava hariduse arengupäevi ettevalmistav koostööpartnerite ümarlaual esindas EHLi juhatuse liige Karin Klemmer. Käesoleva aasta alguses jõustus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, mis  lõi koolidele ja kooli pidajatele senisest suuremad võimalused õpilase individuaalsetest vajadustest lähtuva õppe korraldamiseks ja tugisüsteemide rakendamiseks. Toetamaks koole ja kooli pidajaid seadusemuudatuste rakendamisel ning laiemalt kaasava hariduse põhimõtete ellu viimisel, soovib  Haridus- ja […]

Värske Õpetaja Vaimulaager 2018 – registreerimine avatud!

VÄRSKE ÕPETAJA VAIMULAAGER 2018 27.-28. august 2018 Järveveere Puhkekeskus (Järveveere 1, Valma, 70121 Viljandi maakond) Registreerimine: https://goo.gl/forms/fIeZNBpQIDbtyrUk2   Hei, värske õpetaja! Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) viib läbi juba teise 2-päevase suveseminari, mille läbi toetame sügisel esmakordselt ametit alustavaid ja kuni 2 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid eesmärgiga luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks. Soovime seeläbi panna ka aluse […]

Märtsikuine koolitus Helsingis

16. märtsil toimus Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt ametiühingu usaldusisikute koolitus teemal “ HHL-i tegevuse tugevdamine Soome Vabariigi haridustöötajate ühenduste näitel“. Koolitus sai teoks tänu Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toetusele projekti „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames. Juba enne, kui jõudsime Helsingisse, oli töine koosolek laeva konverentsisaalis. Ühiselt arutati ja võeti vastu 2017 a. […]

Koolitus-konverents „Õpetaja ja õpetamine 100 aastases EV-s“

Koolitus-konverents „Õpetaja ja õpetamine 100 aastases EV-s“ 19.-20. aprill 2018 Tallinki laeval Baltic Queen Registreerimine 21. märtsini: https://goo.gl/forms/HFr8LO34DZpZ6YHH3   19.-20. aprillil toimub Eesti Haridustöötajate Liidu koolitus-konverents „Õpetaja ja õppimine 100 aastases EV-s“. Tegu on taaskordse üle-Eestilise EHL konverentsiga, mis toimub laevareisina Stockholmi Tallinki laeval Baltic Queen. Registreerimine konverentsile on avatud ja kestab kuni 21.03.2018 (k.a.). […]

UURING: Õpetajate ja haridusasutuste juhtide hinnangud ja ootused Eesti Haridustöötajate Liidu tegevusele

Head alus- üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad ning juhid!  Tartu Ülikooli magistrant ja Eesti Haridustöötajate Liit kutsuvad Teid osalema haridustöötajate hinnangute ja ootuste kaardistamise uuringus. Uurimuse eesmärk on välja selgitada erinevate sihtgruppide hinnangud ja ootused Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL-i) tegevusele nii haridusasutuse, piirkonna kui ka riigi tasandil. Saadud tulemusi kasutatakse Tartu Ülikooli hariduskorralduse õppekava magistritöö koostamise ning EHL-i kui õpetajate esindusorganisatsiooni (ametiühingu) arendamise eesmärgil.   Link alus-, […]