EHL alustab üle-euroopalist ühiskampaaniat “Ühiselt ametiühingus -#ForQualityEducation!”

Täna, 10. mail käivitab Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) koos ETUCE (European Trade Union Committee for Education, Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee)  ja ligi 51 Euroopa õpetajate ametiühingutega ühiskampaania „Ühiselt ametiühingus – #ForQualityEducation“. Kampaania on üks osa sotsiaaldialoogi edendamise projektist „Sinu kord! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“.  Pöörame õpetajate esindusorganisatsioonidega ligi 51 Euroopa riigist tähelepanu haridussektorile nii tuleviku kui […]

EHL ja teised suurimad haridusvaldkonna katusorganisatsioonid sõlmisid Eesti haridusleppe

Eesti suurimad haridus- ja teadussektori eestkosteorganisatsioonid sõlmisid ühise haridusleppe. Lepe toonitab, et kvaliteetne, kättesaadav ning stabiilselt rahastatud haridus on Eesti jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega. Haridusleppe osalised kutsuvad leppele toetust avaldama ja sellega liituma kõiki haridus- ja teadusvaldkonnaga seotud isikuid ja organisatsioone. Eesti hariduslepe täies mahus: eyl.ee/eesti-hariduslepe/ Eesti haridusleppe osalised on Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, […]

EHL-I Instagram: Humoorikas lugu eesti keele ja kirjanduse õpetajalt Küllilt

EHL-i Instagrami kontol “Minu õpetaja” on ilmunud uus õpetaja lugu. Sedakorda jutustab eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külliki humoorika loo ühest tunnist videosillal nimega Teams. Koroonaaeg on tekitanud ka koolides uued ajad ja kombed, mida kunagi meenutame kindlasti hea muigega suul  EHL-i Instagramis “Minu õpetaja” saab kord kuus osa saada ühe õpetaja loost. Esimeses jutustuses […]

EHL-i pöördumine lasteaiaõpetajate poole: Sind toetab usaldusisik, piirkondlik organisatsioon ja EHL-i jurist

Head lasteaiaõpetajad! Lasteaiatöötajad on  juba terve aasta  olnud eesliinil ja olukord on olnud paljudele pingeid tekitav ja on seda jätkuvalt. Lasteaiad on otsustatud jätta avatuks – see, et lasteaiad ja -hoiud töötavad igapäevaselt, hoiab ühiskonna olulisel määral toimivana. Paraku tähendab see lasteaiatöötajate suuremat ohustatust. Lasteaiaõpetajad peavad  olema hetkel valmis vastu võtma kõik raskused ja terviseriskid. […]

EHL-i usaldusisikud suurendavad turvatunnet tööelus

EHL pakub oma liikmetele lisaks erinevatele liikmesoodustustele ja hüvedele ka tööalast abistamist EHL-i usaldusisikute toel. Tänaseks tegutsevad EHL-i usaldusisikud rohkem kui neljasajas haridusasutuses üle Eesti ning toetavad meie ametühingu liikmeid nii headel kui halbadel aegadel. EHL-i usaldusisik on töötaja, kelle on valinud õetajate esindajaks suhtlemisel tööandjaga ametühingu liikmed. Oma paremad teadmised esindusülesannete täitmiseks saavad usaldusisikud, […]

MÄRTSIKUU UUDISKIRI: Sinu usaldusisik, õpetajate palgaläbirääkimistest, vali aasta õpetaja, lõpueksamitest, maandame pingeid, palju õnne

JÄTKUVAD ÕPETAJATE PALGALÄBIRÄÄKIMISED  EHL tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku tõsta 2021. aasta õpetaja töötasu alammääraks 1562 eurot, mis on võrdne prognoositava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga aastal 2022. Samuti pöörasime tähelepanu COVID-19 kriisist tingitud lisakoormuse kompenseerimisele. Aastal 2020 ja 2021 langes eelmise valitsuse juhtimisel õpetajate töötasu võrreldes riigi teiste kõrgharidusega spetsialistide keskmise tasuga. Kui praegune valitsus oma eelkäija […]

EHL liitub Eesti Õpilasesinduste Liidu pöördumisega: Lubada lõpetada kool ka neil, kel epidemioloogilise olukorra tõttu mõni lõpueksam tegemata jääb

Pöördumine Riigikogu kultuurikomisjonile Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 349 SE kohta.  Lugupeetud kultuurikomisjoni liikmed Lõppemas on erakordne kooliaasta – kodus, siis jälle koolis ja nüüd kooliaasta lõpul jälle pikemalt kodus. Ees on ootamas veel viimased pingutused ja seda eriti lõpuklasside puhul. Alanud on eksamiteks kordamise periood ning esimene […]