Loading sündmust
  • See event on läbi

Pöördumine palgaläbirääkimiste jätkamiseks

3. sept. 2021

EHL pöördus läbirääkimispartnerite – Vabariigi Valitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) ning Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL) – poole ettepanekuga jätkata läbirääkimistega õpetajate 2022. aasta töötasu alammäära kehtestamiseks.

Pöördumises toonitati, et olukorras, kus õpetajate töökoormus seoses Covid-19 pandeemiaga on oluliselt tõusnud, on viimane aeg viia õpetajate töötasu vastavusse õpetaja ametile esitatud nõudmiste ja ootustega. EHL tegi töötajate esindajana ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alamäär 2022. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga, st vähemalt 1562 euroni (2021. aasta kevadine majandusprognoos) ning viia õpetaja keskmine töötasu vastavusse kõrgharidusega töötajate keskmise töötasuga, mis on viimase Eesti Panga majandusprognoosi järgi 2022. aastal 1874 eurot kuus (2021. aasta kevadine majandusprognoos).

3. sept. 2021