Loading Sündmused

« All Events

  • Sündmus sündmus on möödas

Koolitusseminar „Sotsiaalpartnerid edendamas paremaid töökohti haridussektoris tervislikuma tööelu nimel“

29. jaan. 2016

Toimus koolitusseminar „Sotsiaalpartnerid edendamas paremaid töökohti haridussektoris tervislikuma tööelu nimel“ (Training seminar „Social Partners Promoting Decent Workplaces in the Education Sector for a Healthier Working Life“)

Projekt toetus Euroopa Ametiühingute Komitee ETUCE ja Euroopa Haridusala Tööandjate Liidu EFEE poolt varasemates haridusala töötajate töötervishoiu ja -ohtuse projektides saavutatule, keskendudes sotsiaalpartnerite ühisele algatusele püüda välja selgitada konkreetseid ja praktilisi lahendusi, et vältida tööstressi ja selle vastu võidelda.

Projekti eesmärgid:

  • koguda tõendeid töötervishoiu ja –ohutuse seadusandlusest, sotsiaalpartnerite lepetest, meetmetest, tegevustest kooli tasemel;
  • juhtumiuuringute kaudu ära tunda praktilisi ja konkreetseid viise, kuidas ennetada tööstressi ja selle vastu võidelda, olles keskendunud sotsiaalpartnerite ühistele initsiatiividele;
  • toetada psühhosotsiaalseid ohte ja tööstressi ennetavate meetmete juurdearvamist kollektiivlepingutesse;
  • toetada ametiühinguid ja tööandajate organisatsioone, et aktiviseerida nende tegevust riiklikes sotsiaaldialoogi struktuurides tervishoiu ja ohutuse strateegiate koostamisel;
  • toetada selleteemalist debatti Euroopa haridussektori sotsiaaldialoogi komitees;
  • kavandada konkreetseid ja ühiseid praktilisi suuniseid, kuidas edendada sotsiaalpartnerite ühist initsiatiivi riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, et ennetada psühhosotisaalseid ohutegureid hariduses ning võdelda nende vastu;
  • valmistada ette ETUCE ja EFEE ühise haridussektori psühhosotsiaalsete ohutegurite ja tööstressi ennetamise deklaratsiooni baasi.

Eksperdid töötervishoiu ja –ohutuse vallas jagasid osalejatele oma teadmisi. Pärast loengute osa oli osalejatel võimalus väiksemates töörühmades arutleda sotsiaalpartnerite ühiste suuniste  üle, mida tööandjad ja töötajad saaksid koostöös arendada selleks, et vältida psühhosotsiaalseid ohutegureid ning ennetada tööstressi. Suuniseid on kavas edasi arutada projekti lõpukonverentsil 2016.a. juunis Bukarestis.

Seminar oli suunatud ametiühingutele/tööandjate esindajatele, kes töötavad haridusala töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. EHL-i poolt osales koolitusseminaril välissekretär Elis Randma.

PILTE: https://www.flickr.com/photos/etuce/albums/72157664166631366/with/24403430829/

Detailid

Kuupäev:
29. jaan. 2016

Detailid

Kuupäev:
29. jaan. 2016