Loading sündmust
  • See event on läbi

Konverents Education International’i (EI) liikmetele OECD liikmesriikidest

4. apr. 2016 - 5. apr. 2016

Eesmärgiks on pakkuda liikmesriikidele võimalust  kohtuda mitteformaalselt, et arutada võtmeküsimusi, mis mõjutavad haridust ja õpetajate ametiühinguid OECD riikides.

Teemaks on „Hariduse kui avaliku hüve kaitsmine ja edendamine“.

EHL juhatuse esimees Reemo Voltri osales EI konverentsil, kuhu olid kutsutud EI liikmesorganisatsioonide esindajad riikidest, mis kuuluvad OECD-sse.

Suuremateks arutelupunktideks olid pagulaslaste haridusprobleemid, mis on väga oluliseks küsimuseks nt Itaalia, Rootsi ja Saksamaa jaoks, ja privatiseerimise problemaatika hariduses. Arutati ja rõhutati ka eraldi alushariduse olulisust ja seda nii üldiselt edasise hariduse seisukohast kui ka pagulaslaste integreerumise seisukohast. Lisaks analüüsiti eelmist TALIS uuringut ning kas ja kuidas on erinevad riigid õppinud eelmisest uuringust.

4. apr. 2016 - 5. apr. 2016