Loading Sündmused

« All Events

  • Sündmus sündmus on möödas

HTM kutsehariduse nõukoda

18. veebr. 2020 kell 14:00 - 17:00

EHL põhiliige Ulvi Noor.

Koosoleku teemad:

1. Koolituskohtade kavandamine

2020. aastaks kinnitatakse ministri käskkirjaga koolide tegevustoetused ja ülesanded. Käskkirjas on koolidele sätestatud õppekavarühma tasandil kohustused korraldada koolitust kindlal arvul koolituskohtadel, samas on jäetud koolidele võimalus koostöös nõunike koguga moodustada ka koolituskohti lähtuvalt õppijate või piirkonna vajadustest lähtuvalt.

2. Kutseõppe rahastamine

Kutsehariduse rahastamise prioriteediks on õpetajate palk. Tingimustes, kus kutsehariduse eelarvesse peale õpetajate palgatõusu muud täiendavat raha tulnud ei ole, on võimalik tulemusrahastamist käivitada üksnes olemasolevat kutseharidusprogrammi baasraha ringi jagades. Praeguste tulemusnäitajate rakendamisel baasraha arvelt 20% ulatuses, muutuks 19 kooli eelarve kuni 3%, kas siis suuremaks või väiksemaks. 6 koolil tõuseks eelarve rohkem kui 3% ja 4 koolil väheneks see enam kui 3%. Praegused tulemusnäitajad tuleks üle vaadata, et need vastaksid paremini praegusele olukorrale. Lisaks on tegemisel analüüs praeguse rahastamismudeli rakendumisest ning koolituskohtade täitmisest.

3. Kutseõppeasutuste võrk

Koolide edasiste arengute kavandamiseks koostatakse koolivõrgu arengukava, milles määratakse, millised koolid on valdkondlikud kompetentsikeskused ja millised on piirkondlikud kutsehariduskeskused. Arengukava projektis kirjeldatakse kutsekoolide juhtimise skeem ja võimalikud hariduskeskuste moodustamise variandid.

Detailid

Kuupäev:
18. veebr. 2020
Aeg:
14:00 - 17:00

Toimumiskoht

Haridus- ja teadusministeeriumi Tõnismäe esindus
Tõnismägi 11
Tallinn,
+ Google Map

Detailid

Kuupäev:
18. veebr. 2020
Aeg:
14:00 - 17:00

Toimumiskoht

Haridus- ja teadusministeeriumi Tõnismäe esindus
Tõnismägi 11
Tallinn,
+ Google Map