Loading Events
  • This event has passed.

Haridusstrateegia 2021-2035 töökoosolek

28. veebr. 2020 kell 09:30 - 17:00

Aineühenduste juhtide, ülikoolide esindajate, Tallinna linna esinduse, HTMi ja EHLi esinduse ning erakondade esindajate (kas siis kultuurkomisjonist ja/ fraktsioonidest) töökoosolek Riigikogus. EHLi esindus – Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann..

Teemad:

1) õpetajate võrgustiku töökorraldus – Õpetajate Ühenduste Koostöökotta kuulub 20 aineühendust, aineühendusi on ca 30, seega arutame ka Koostöökoja ülest suhtlust ja võrgustiku toimimist;

2) hea kaasamise tavad ning ootused heale valitsemisele – meie ootused partneritele, mis arvestavad meie vabatahtlikku panustamise reaalsete võimalustega;

3) haridusstrateegia 2021-2035 – õpetajate võimalused panustada tegevuskavade ja programmide valmimisse, õppekavade arendamine (sh õpitulemuste välishindamine), kaasava hariduse väärtus ja mõju;

4) Eesti Vabariigi õpetajate kongress – kongressi eesmärk, ootused programmile, rahastamise võimalused;

5) õpetajate metoodiline koostöö: ajakiri õpetajatele (selle eesmärgid, avaldamise vajadus ja võimalused, ajakirja sisu), täiendkoolituste vajadus ja tänane rahastamine ning ainesektsioonide ja aineühenduste maakondlik tegevus uuenenud õpikäsituse realiseerimiseks;

6) õpetajaskonna jätkusuutlikkus, sh võimalused meie võrgustiku võimalused jätkusuutlikkusse panustada, ülikoolide didaktikute jätkusuutlikkus, õpetajate karjäärivõimalused ja motivatsioon kodanikualgatuslikuks tööks;

7) kohal algatatud olulised teemad praeguses hariduspoliitikas.

28. veebr. 2020 @ 09:30 - 17:00

Venue

Riigikogu
Tallinn, + Google Map