EHLi selgituskiri: Eesti Vabariigi eelarvestrateegia

  1. Koalitsiooniläbirääkimistel osalevatest erakondadest Keskerakond on lubanud 2019. aasta valimiplatvormis õpetajate töötasu tõusu 2000 euroni, mis on ca 120% prognoositavast keskmisest palgast aastal 2023. Erakond Isamaa on lubanud, et õpetaja töötasu peab olema vähemalt 120% keskmisest palgast.
  2. Õpetajate järelkasv on juba praegu ebapiisav ja seda just eelkõige konkurentsivõimetu palga pärast. Meil on üle kahe korra rohkem üle 60 aasta vanuses õpetajaid kui õpetajaid vanuses alla 30. eluaastat. Eesti õpetajate keskmine vanus on OECD riikide kõrgeim.
  3. Õpetaja on kõrgharidusega spetsialist. Eestis on kõrgharidusega inimeste keskmine töötasu keskmisest palgast 20% kõrgem. Õpetaja miinimumpalk on keskmisest palgast hoopis 10% madalam. Seega on vahe 1/3 ning see vahe suureneb iga järgneva aastaga aina rohkem.

Tabel 1. Õpetaja töötasu ja kõrgharidusega töötaja keskmise töötasu vaheline seos aastatel 2018-2024.

Aasta Õpetaja arvestuslik keskmine töötasu (€) Õp. keskmise töötasu suhe kõrgharidusega töötaja keskmisse töötasusse (%) Õp. töötasu alammäära suhe kõrgharidusega töötaja keskmisse töötasusse (%)
2018 1380 87,5 72,9
2019 1500 88,8 74,0
2020 1540 90,2 77,0
2021 1540 89,9 76,7
2022 1540 86,0 73,4
2023* 1540 82,0 70,1
2024* 1540 79,0 67,4
  1. Kui järgmisel neljal aastal õpetajate töötasu kaugeneb Eesti keskmisest palgast, kukub see õpetajate 2012. aasta palgatasemele. Suureneb väga tõsiselt oht, et õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale.
  2. Kooliõpetaja töötasu miinimum 2020. aastal on 1315 eurot. See moodustab 2020. aasta Eesti prognoositavast keskmisest 92,4%. Allolevas tabelis on ära toodud, kuidas õpetaja töötasu miinimum on muutunud võrreldes riigi keskmise palgaga viimastel aastatel.

Tabel 2. Eesti Vabariigi keskmise töötasu ja õpetajate töötasu alammäära vaheline seos aastatel alates 2012. aastast.

Aasta

Riigi keskmine töötasu (€)

Õpetaja töötasu  alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse (%)

2012 887 644 73
2013 948 715 75
2014 1001 800 80
2015 1065 900 85
2016 1137 958 84
2017 1211 1050 87
2018 1314 1150 88
2019 1404 1250 89
2020 1422 1315 92,4
2021 1428 1315 92,1
2022 1492 1315 88,1
2023* 1564 1315 84,1
2024* 1625 1315 80,9
  1. 30.09.2020 kinnitatud RES-i prognoosi tabelist on näha õpetajate töötasu langust (praeguse valitsuse plaanide järgi) samale tasemele, kus see oli aastal 2014. Siis hakkas töötasu tõusma 2012. aasta streigi tulemusena. Tõuseb oht, et õpetajate puudus võib veelgi süveneda. Arvestades siinjuures Eesti õpetajate vanuselist hetkeseisu, siis olukord järgnevatel aastatel veelgi halveneb.
  2. Sellises olukorras langeb Eesi hariduse kvaliteet ja väheneb konkurents õpetaja ametisse. Niisugustes tingimustes ei saa me tagada sama head haridust Eestis, millega oleme siiani harjunud ja mida ülejäänud maailmas eeskujuks seatakse.
  3. Olukord paraneks, kui õpetaja töö oleks ihaldusväärne ning õpetajate töökohtadele on konkurents. Valitsusel tuleb ellu viia oma lubadus ning tõsta järgmisel aastal õpetajate töötasu miinimum 1428 euroni.

Järgnevas tabelis on ära toodud EHLi alternatiivne võimalus seda eesmärki täita.

Tabel 3. Õpetajate töötasu alammäära tõus kompromissettepaneku kohaselt eesolevatel aastatel.

Aasta

Riigi keskmine töötasu ( )*

Õpetaja töötasu alammäär ( )

Õpetaja keskmine töötasu*( )

Tõusu %

2020 1422 1315 92,4  
2021 1428 1350 94,5 2,7
2022 1492 1455 97,5 7,8
2023 1564 1564 100 7,5

 

* arvutused põhinevad Rahandusmininsteeriumi sügisprogoosil ja riigi eelarvestrateegia (RES) 2021-20124 prognoosil.