EHL selgituskiri: Eesti Vabariigi eelarvestrateegia

  1. Koalitsiooniläbirääkimistel osalevatest erakondadest Keskerakond on lubanud 2019. aasta valimiplatvormis õpetajate töötasu tõusu 2000 euroni, mis on ca 120% prognoositavast keskmisest palgast aastal 2023. Isamaa on lubanud et õpetaja töötasu peab olema vähemalt 120% keskmisest palgast.
  2. Õpetajate järelkasv on juba hetkel ebapiisav ja seda just eelkõige konkurentsivõimetu palga pärast. Meil on üle kahe korra rohkem üle 60 aasta vanuses õpetajaid kui õpetajaid vanuses alla 30ndat eluaastat. Eesti õpetajate keskmine vanus on OECD riikide kõrgeim.
  3. Õpetaja on kõrgharidusega spetsialist. Eestis on kõrgharidusega inimeste keskmine töötasu 20% kõrgem keskmisest palgast. Õpetaja miinimum on aga keskmisest palgast hoopiski 10% madalam. Seega on vahe 1/3 ning see suureneb iga järgneva aasta jooksul aina rohkem.
  4. Kui järgmisel neljal aastal õpetajate töötasu kaugeneb Eesti keskmisest palgast, kukub see õpetajate 2012. aasta palgatasemele. Suureneb väga tõsiselt ohtu, kus õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale.
  5. Praegune kooliõpetaja töötasu miinimum 2019 aastal on 1250 eurot, mis moodustab selle aasta Eesti prognoositavast keskmisest 89%. Antud tabelis on ära toodud, kuidas õpetaja töötasu miinimum on muutunud võrreldes riigi keskmise palgaga viimastel aastatel.

Aasta

Riigi keskmine palk (€)

Õpetaja töötasu  alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse (%)

2012

887

644

73

2013

948

715

75

2014

1001

800

80

2015

1065

900

85

2016

1137

958

84

2017

1211

1050

87

2018

1314

1150

88

2019

1404

1250

89

2020*

1484

1315

89

2021*

1560

1315

84

2022*

1638

1315

80

2023*

1719

1315

76

*30.05 2019 kinnitatud riigi eelarvestrateegia (RES) järgne prognoos

  1. 30.05.2019 kinnitatud RES-i prognoosi tabelist on näha õpetajate töötasu langust (praeguse valitsuse plaanide järgi) samale tasemele, kus ta oli aastal 2012 (mäletame seda õpetajate streigi aastana). Suurendame väga tõsiselt ohtu, kus õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale. Arvestades siinjuures Eesti õpetajate vanuselist hetkeseisu, näib olukord järgnevatel aastatel veelgi süvenevat.
  2. Sellises olukorras langeb Eesi hariduse kvaliteet ja konkurents õpetajate ametisse. Taolistes tingimustes me ei saa tagada sama head haridust Eestis, millega oleme siiani harjunud ja mida ülejäänud maailmas eeskujuks seatakse.
  3. Olukord paraneks, kui õpetaja töö oleks ihaldusväärne ning õpetajate töökohtadele on konkurents. Valitsusel on vaja ellu viia oma lubadus ning tõsta järgmisel aastal õpetajate töötasu miinimum 1458 euroni.

Antud tabelis on ära toodud EHL alternatiivne võimalus nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Aasta

Riigi keskmine töötasu (€)

Õpetaja töötasu alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse (%)

2019

1398

1250

89

2020

1458

1360

93

2021

1544

1470

95

2022

1621

1585

98

2023

1701

1700

100