ETUCE koordineerib tegevusi nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, et lahendada probleeme, mis tulenevad Euroopa majanduse juhtimise protsessist. Euroopa majanduse juhtimise protsessil – tuntud ka kui Euroopa poolaasta protsess ehk Euroopa Semester – on suur mõju riikide reformidele ning hariduse ja koolituse programmidele.

Läbi ES-i kohustub Euroopa Komisjon tagama üksikasjalikud analüüsid EL-i liikmesriikide majandus- ja struktuurireformi programmidele ning annab neile soovitusi järgmise aasta eelarve jaotamiseks.

Need on riigipõhised soovitused, mis sisaldavad enamikus Euroopa Liidu riikides ka hariduse ja koolituse eelarvega seonduvat. ETUCE põhirõhk on jälgida ES-i aastast protsessi ja suurendada ametiühingute osalemist, nähtavust protsessis ning nende mõju sellele.

Peamise kvaliteetse hariduse propageerijana ja tänu ES-i kasvavale tähtsusele riikliku hariduspoliitika mõjutamisel ja Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidele saavutamiseks suunatud investeeringutes, tegutsevad õpetajate ametiühingud esimest korda selle nimel, et suurendada enda kaasamist hariduse sotsiaalpartnerina Euroopa Semestri raames.

Põhjalikumalt on võimalik Euroopa Semestri kohta lugeda ETUCE kodulehelt (inglise keeles).