European Trade Union Committee for Education (ETUCE)

 ETUCE (ee.k. Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee) on haridustöötajate sotsiaalpartner Euroopa tasandil ja haridustöötajate huvide eest seisja Euroopa Komisjonis. Tegu on ülemaailmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni EI regionaalse struktuuriga Euroopas. Eesti Haridustöötajate Liit on Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE ja seeläbi ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) liige.

ETUCE on Euroopa suurim õpetajate ametiühingute katuseorganisatsioon. See koondab enda alla 131 üleriiklikku õpetajate ametiühingut Euroopas ja esindab enam kui 11 miljonit õpetajat kõikidel hariduse tasanditel (eel-, alg-, kesk- ja kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus). El-s / EFTA-s hõlmab ETUCE 110 organisatsiooni ja esindab enam kui 4,2 miljonit õpetajat.

ETUCE on seoses EL-i institutsioonidega õpetajate ametiühinguid esindav hääl. Selle peamine eesmärk on toetada õpetajate püüdlusi sobivateks töötingimusteks, nt töökoht, tööaeg, töökoormus, sotsiaalne kaitse, sooline võrdõiguslikkus; esindada õpetajate huve vastavates EL-i institutsioonides, et edendada kõrge kvaliteediga haridust kõigile Euroopas ja teavitada riiklikke õpetajate ametiühinguid ja vastavaid partnereid EL-i hariduse ja tööhõive poliitika arengutest.

ETUCE eesmärgiks on:

 • edendada ja rakendada EI eesmärke Euroopa regioonis.
 • Nõustada EI juhatust Euroopa regioonis ettevõetava poliitika ja tegevuse osas, kaasa arvatud teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt (nagu OECD või UNESCO) pärinevatele ettepanekutele ja üldsuunadele vastuste vormistamine.
 • Arendada ja säilitada häid suhteid teiste sarnaste eesmärkide ja sihtidega organisatsioonidega (sh ETUC ja PERC/ITUC) Euroopas.
 • Määratleda ja edendada poliitikat nii Euroopa Nõukoguga kui ka igasuguste teiste Euroopa valitsustevaheliste organitega, mis tegelevad haridusalaste ametiühingute küsimustega.
 • Edendada kogu Euroopa regiooni piires tugevate, sõltumatute ja demokraatlike haridusalaste ametiühingute arengut.
 • Määratleda ja edendada Euroopa Liitu (EL) ja EFTA-t puudutavat poliitikat.
 • Esindada liikmesorganisatsioone EL nõuandvates struktuurides ja EL kohtumistel.
 • Vastata EL-i ettepanekutele, poliitsuundadele ja otsustele, mis mõjutavad haridusalaseid ametiühinguid Euroopas.
 • Koostada ja ellu viia projekte ja programme, mille eesmärks on edendada Euroopa regiooni, eriti EL/EFTA riikide haridusalaste ameitühingute huve.
 • Olla haridustöötajate sotsiaalpartner EL-i sotsiaaldialoogi (in.k Social Dialogue) protsessis.
 • Olla majandusharu organisatsioonide liit, mis esindab haridusalaseid ametiühinguid ETUC-i struktuurides.