Võrumaa HAÜL juhatuse koosseis:

Tiina Rõigas

Võrumaa HAÜL juhatuse esimees

(+372) 516 8319

tiina.roigas@gmail.com

Helga Ilves

Võru Kreutzwaldi Kooli usaldusisik

Külliki Mattus

Võru Kesklinna Kooli usaldusisik

Helle Reiljan

Võru Järve Kooli usaldusisik

Viia Haller

juhatuse liige

Eesmärgid

Mittetulundusühingu Võrumaa Haridustöötajate Liidu eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste-, majanduslike-, juriidiliste- ja sotsiaalsete õiguste esindamine ja kaitsmine.

Peamiseks eesmärgiks on säilitada ja suurendada oma liikmeskonda.

2015. aastal oli tähtsal kohal a/ü liikmete töökohtade säilitamine reorganiseeritavates koolides.

Nõustati a/ü liikmeid ja pakuti neile juriidilist abi. Usaldusisikute lobitöö tulemusel suurenes kahes koolis liikmeskond. Seisti hea selle eest, et haridustöötajatel tõsteti palka vastavalt seadusele.

Võrumaa HAÜL  2014-15. aasta tegevuskava elluviimine eeldas juba loodud traditsioonide jätkamist. Siinkohal võiks nimetada: koostöö ja abi staažikate õpetajate ühinguga ASTRA.  Osalemine  maakonna pidulikul sügisesel koosviibimisel, kus tervitati  Aasta Õpetajaid. A/ü liikmete tervitamine ja õnnitlemine nende juubelisünnipäeval.

Meie liikmeskond näitab hetkel vähenemist, kuna kaks kooli on rivist väljas. Nende koolidega tuleb alustada uuesti lobitööga peale. Üldse on Võrumaal  olukord päris nutune. Koole pidevalt suletakse ja see  ei anna õpetajatele mingit kindlust. Koolide direktorid teevad mida tahavad, kõik oleneb nende soovist.

Visioonis näevad liikmed et organinataioon muutub veelgi tugevamaks ja seega on organisatsioon võimeline  seista õpetajate huvide eest.  Palga läbirääkimised, kindlustunne töökohal ,muudatuse läbiviimine tööstaasi arvestamisel jne.

Dokumendid