Võrumaa HAÜL juhatuse koosseis:

Tiina Rõigas

Võrumaa HAÜL juhatuse esimees

(+372) 516 8319

tiina.roigas@gmail.com

Helle Reiljan

Võrumaa HAÜL aseesimees

Võru Järve Kooli usaldusisik

helle.reiljan@jarvekool.edu.ee

Külliki Mattus

Võru Kesklinna Kooli usaldusisik

kyllik@tamula.edu.ee

Viia Haller

juhatuse liige

viia.haller@osulapk.ee

Merike Helekivi

Rõuge Põhikool

merikehelekivi@hotmail.com

Eesmärgid

Võrumaa HAÜL moodustati 1990.a. ja ühendab 2018.a. 1.novembri seisuga 125  haridustöötajat, kes kuuluvad 13 haridusasutusse.

Mittetulundusühingu Võrumaa HAÜL eesmärgiks on oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste-, majanduslike-, juriidiliste- ja sotsiaalsete õiguste esindamine ja kaitsmine.

Peamiseks eesmärgiks on säilitada ja suurendada oma liikmeskonda, selleks viime läbi regulaarselt koolitusi, seminare ja juhtumispõhiseid nõustamisi.

Suurimaks väljakutseks võib pidada asjaolu, et koolivõrgu korrastamisest tulenevalt on meie liikmete arv vähenenud. Sellegi poolest on meil palju kasvuruumi ja tahet Võrumaa õpetajaid ja teisi haridustöötajaid koondada ja esindada. Meie missiooniks on jõuda iga haridustöötajani, et talle selgitada ametiühingusse kuulumise loomulikkust, kasulikkust ja vajalikkust.

Dokumendid