Reemo Voltri

Juhatuse esimees

reemo.voltri@ehl.org.ee

Aleksandr Tiidemann

Esimehe asetäitja

aleksandr.tiidemann@ehl.org.ee

Kersti Kaldmäe

Harjumaa HL

Gümnaasiumide esindaja

harjuhhl@gmail.com

Karin Klemmer

Tallinna HAÜL

Üldhariduse esindaja

karin.klemmer@tng.ee

Reet Lepp

Harjumaa HL

Lasteaedade esindaja

reet.lepp@viimsilasteaiad.ee

Ulvi Noor

Tallinna HAÜL

Kutseõppeasutuste esindaja

ulvi.noor@ehituskool.ee

Signe Stern

Saaremaa HL

Erikoolide esindaja

signeratas@hot.ee