Kogu päev

Usaldusisikute veebikoolitus

EHL korraldab 26.10.22 (K) veebikoolituse usaldusisikutele. Koolitus toimub Zoomi keskkonnas. Link saadetakse osalejatele enne koolituspäeva. Päevakava on järgmine: 10.00 - 10.30 Ametiühingu olemus, EHLi toimimine ja struktuur (EHLi esimees Reemo […]

Kutsehariduse nõukoja koosolek

EHLi esindajana osaleb HMi kutsehariduse nõukoja koosolekul Ulvi Noor. Arutatakse kutsehariduse rahastamist, koolituskohtade täitumist ja eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava.