„Muudatused haridusseadustes tekitavad õpetajates segadust“, V. Parkel, 15. november 2013, Õpetajate Leht.

http://opleht.ee/10907-muudatused-haridusseadustes-tekitavad-opetajates-segadust/

„Millele kulub uue aasta hariduseelarve raha?“, 9. november 2013, Postimees.

http://arvamus.postimees.ee/2590610/millele-kulub-uue-aasta-hariduseelarve-raha

„Reedel Õpetajate Lehes: Eesti ja Soome hariduspoliitika vastandus, hariduseelarve raha, laste sõltuvuskäitumine“, 7. november 2013, Postimees.

http://arvamus.postimees.ee/2589214/reedel-opetajate-lehes-eesti-ja-soome-hariduspoliitika-vastandus-hariduseelarve-raha-laste-soltuvuskaitumine

„Voltri: õpilaste teadmised hakkavad rohkem kõikuma“, 24. august 2013,  Postimees.

http://www.postimees.ee/1359936/voltri-opilaste-teadmised-hakkavad-rohkem-koikuma

„Kooliseaduse vastu protestiv haridustöötajate liit ei välista ka streiki“, 14. juuni 2013, Potsimees.

http://www.postimees.ee/1269704/kooliseaduse-vastu-protestiv-haridustootajate-liit-ei-valista-ka-streiki

„Töötamine kahes koolis: tööalane koolitus ja õppepuhkus“, V. Parkel 26. mai 2013, Õpetajate Leht.

http://opleht.ee/6350-tootamine-kahes-koolis-tooalane-koolitus-ja-oppepuhkus/

„Palgaeeskirju pole kuskil“, R. Voltri, 17. mai 2013, Õpetajate Leht.

http://opleht.ee/5967-palgaeeskirju-pole-kuskil/

„Töötasu suurus üllatab õpetajat pea igal palgapäeval“, 22. märts 2013, Postimees.

http://www.postimees.ee/1177014/tootasu-suurus-ullatab-opetajat-pea-igal-palgapaeval

„Kas osalise tööajaga töötajal on ka puhkus lühem?“, V. Parkel, 2. märts 2013, Õpetajate Leht.

http://opleht.ee/3825-kas-osalise-tooajaga-tootajal-on-ka-puhkus-luhem/

„Kas õpetajaid veel atesteeritakse?“, V. Parkel, 17. veebruar 2013, Õpetajate Leht.

http://opleht.ee/3419-kas-opetajaid-veel-atesteeritakse/