EHL on katuseorganisatsioon, mis koosneb juriidilistest isikutest ehk 17 liikmesorganisatsioonist (maakonna- ja linnaliitudest), mis on omakorda moodustunud vastavas maakonnas või linnas koondunud asutuste ametiühingutest (osakondadest).

EHL liikmesliidud on iseseisvad, sõltumatud ning põhikirjalised aü organisatsioonid, mis on otsustanud ühiste väärtuste ning eesmärkide nimel koonduda.

Füüsiline isik ehk haridustöötaja ise ei saa kuuluda otse EHL-i. EHL-i saab kuuluda kuuludes oma kohalikku piirkondlikku ametiühingu organisatsiooni. See eeldab haridusasutuses aü-sse astumist või asutuses aü loomist.