EHL-i ridadesse kuulumine annab aü liikmele mitmeid eeliseid:

  • juriidiline nõu EHL juristilt;
  • õnnetusjuhtumikindlustus;
  • osakonna aü liikmetele mõeldud ühistegevustes osalemine;
  • asutuse, linna või riigi tasandil sõlmitud kollektiivlepingus sätestatud vaid aü liikmetele laienevate hüvede nautimine;
  • õigus spetsiaalsed koolitused läbinud usaldusisiku ja liikmesliidu juhi nõule ja abile;
  • regulaarsed aü liikmele mõeldud koolitused;
  • solidaarsus ja ühtekuuluvustunne nii asutuse kui ka riigi tasandil;
  • koostööpartneritega kokkulepitud (lisa)soodustuste rakendumine.