Ametiühingu liikmeteks võivad olla kõikide haridusasutuste (lasteaiad, lasteaed-koolid, põhikoolid, gümnaasiumid, ametikoolid, huvikoolid) töötajad. Oluline ei ole haridusasutuses peetav amet ega töökoormus. KOGU haridusasutuse kollektiiv võib kuuluda ametiühingusse.