EHL üks põhikirjalistest tegevustest on võtta osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega ning osaleda seaduste ja määruste eelnõude koostamisel.

Sotsiaalpartnerina on EHL-l soodne, seadusest tulenev õigus pidada valitsusega iga-aastaselt õpetajate töötasu alammäära puudutavaid läbirääkimisi.

Lisaks konsulteerib HTM erinevate osapooltega, sealjuures EHL-ga, seaduste ja määruste eelnõude koostamisel. Meie avaldame oma seisukohti ja arvamusi ning peame kõigi liikmete nimel kohtumisi parimate võimalike tulemuste saavutamiseks.

EHL tehtud ettepanekud:

2017

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” kohta 18.12.17 (PDF)

Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu” kohta (519 SE) 05.12.17 (PDF)

Arvamus koolivaheaegade määruse muudatusettepanekule 15.11.17 (PDF)

Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu” kohta (505 SE) 25.10.17 (PDF)

Läbirääkimiste alustamine õpetajate 2018.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks 13.02.17 (PDF)

2016

PGS ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine 25.11.2016 (PDF)

Läbirääkimiste jätkamine õpetajate 2017.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks 23.09.16 (PDF)

Arvamuse avaldamine seaduste muutmise seaduse eelnõu “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse” kohta ja ettepaneku tegemine kutseõppeasutuse seaduse muutmiseks 23.05.16 (PDF)

Läbirääkimiste alustamine õpetajate 2017.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks 16.05.16 (PDF)

Hariduse sihtotstarbeline rahastamine 201.04.16 (PDF)

Arvamuse esitamine haridusseaduse eelnõu kohta 08.02.2016 (PDF)

2015

EHL arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule 22.12.2015 (PDF)

EHL arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta 01.02.2015 (PDF)

EHL arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta 01.09.2015 (PDF)

2014

EHL arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” kohta 08.12.2014 (PDF)

EHL ettepanek kehtestada 2015.a. kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär 22.11.2014 (PDF)