Koolitus-konverents  “Õpetaja – hariduse tugisammas“

Kevadvaheaja alguses, 21.-23. aprillil toimub taaskordne EHL usaldusisikute koolitus-konverents “Õpetaja – hariduse tugisammas“, mis sel korral toimub laevareisina Peterburisse.

Ametiühingu võtmeisikutele suunatud konverents loob taaskord soodsa võimaluse elavaks aruteluks haridusruumi vormimisel ja edasise kursi seadmisel. Konverentsil osaleja saab hea ülevaate meie ühise tegevuse mõjust haridusmaastiku erinevatel tasanditel ning viimase aasta jooksul toimunud muudatustest seadusandluses. Peale EHLi esindajate ning haridus- ja teadusministri astub konverentsil üles hinnatud tele- ja raadiokirjanik ning koolitaja Märt Treier, kellega on võimalus vaadelda ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks.

Koolituse teemad:

  • uue valitsuskoosseisu haridusprioriteedid järgmiseks 4 aastaks (HT minister);
  • ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks (M. Treier);
  • viimase aasta jooksul toimunud muudatused seadusandluses (K. Kröönström).

 

EHL lasteaedade nõukoja kohtumine

EHL lasteaedade nõukoda LANK sai taas kokku 26. veebruaril Tallinnas. Eesti alushariduse seadusandluse muudatuste väljatöötamine on täie hooga käimas ja EHLi töörühmadesse valitud esindajad on tublisti erinevatel kokkusaamistel osalenud. Oli paras hetk üle Eestimaa jälle kokku tulla ja kuulata, mis seni tehtud, mis suunas muudatusi on oodata ja üheskoos ka mõtteid vahetada, mis on meie (õpetajate) ootused muudatuste osas. Teeme endiselt koostööd ka Eesti Lasteaednike Liiduga, kohal oli 3 esindajat ka sellest liidust. Üheskoos arutluste käigus sai töörühmades osalevatele esindajatele ettepanekud teha, mis uues alushariduse seaduses ja alushariduse riiklikus õppekavas teistmoodi olla võiks, mis otseselt lasteaiaõpetaja tööelu igapäevaselt puudutab.
Alushariduse seadusemuudatuste töögrupi tegemistest kõneles Reemo Voltri ja alushariduse riikliku õppekava muutmise töögrupi tööst ja muutuste suundadest kõneles Kristi Kirbits.
Uude alushariduse seadusesse teeme ettepaneku pikendada kõigi lasteaiatöötajate puhkust, samuti ettepaneku mitte lubada suurendada laste arvu rühmas, arvestades just meie kaasava hariduse poliitikat. Väiksem laste arv rühmas annab laste jaoks rahulikuma keskkonna ja ka õpetaja tähelepanu jagub lastele rohkem. Samuti toetame kvalifikatsiooninõuete kehtestamist õpetajat abistavatele töötajatele (abiõpetajale).
Järgmine LANK kohtumine toimub kindlasti siis, kui seaduseelnõu on paika saanud ja see viiakse nn. kooskõlastusringile. Jaksu meie EHL esindajatele viimasteks töögruppide kohtumisteks, mis toimuvad juba 6. ja 27. märtsil (seadusemuudatuste töögrupp) ning 7. ja 28. märtsil (riikliku õppekava muutmise töögrupp).

Reet Lepp
EHL juhatuse liige

OTSIME KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI!

Pildi allikas: https://etwinning.pl/seminarium-szkoleniowo-kontaktowe-w-pile/

EHL otsib kommunikatsioonispetsialisti!

Kui tunned, et meie töökas kollektiiv ja organisatsiooni missioon Sind kõnetavad, või tead kedagi, keda me taga igatseme, siis kandideeri ise või ütle sõbrale!

Täpsem info SIIT.

Viljandimaa huvikoolide õpetajate palgatõus sai teoks!

Õpetajate saavutus!

Viljandimaa HL eestvedamisel algatatud piirkonna huvikoolide õpetajatele taotletud palgatõus osutus soovitust edukamaks! Uudiseid on võimalik järelvaadata 9. jaanuari Aktuaalse Kaamera 15. minutist (kultuuriuudiste algusest).

Aktuaalne Kaamera 9. jaanuar

VHL avalik pöördumine huvikoolide eest

Läinud aasta 27. detsembril tegi EHL liikmesliit Viljandimaa Haridustöötajate Liit (VHL) avaliku pöördumise seoses jätkuva murega huvikoolide õpetajate madala tasustamise pärast. Organisatsiooni ümarlaual sõnastati ettepanekud seoses töötasu alammäära tõstmise ning töökorralduse kaasajastamisega. VHL eestvedamisel soovitakse kohtuda Viljandi linnavalitsuse ametnikega, et arutleda huvihariduse hetkeseisu ja arenguvõimaluste üle. EHL toetab Viljandimaa HL-i pöördumist ning jagab muret huvikoolide õpetajate hetkeolukorra kohta.

Pöördumise täistekst on leitav SIIT.