EHL-i PÖÖRDUMINE: ettepanek haigushüvitise tasumise kohta haiguspäeva esimesest päevast

Vabariigi Valitsus
Eesti Haigekassa
Eesti Linnade ja Valdade Liit

 

                                                                                                                                                    02/09/2020


Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek haigushüvitise tasumise kohta haiguspäeva esimesest päevast

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pöördub Vabariigi Valitsuse, Eesti Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu poole üleskutsega võimaldada kogu õpetajaskonnale (alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse astmes) haigushüvitise tasumine alates esimesest haiguspäevast nagu see oli kevadise eriolukorra ajal.

EHL-i (esinduslikem õpetajate organisatsioon) selgitus:
kooli- ja lasteaiaõpetajad on eesliinitöötajad ning peavad tulenevalt ühiskonna ootustest ja tööülesannete iseloomust kokku puutuma väga paljude laste ning noortega, mistõttu on õpetajaskonnal suurem risk nakatuda koroonaviirusesse. Kuna õpetajaskond on igapäevaselt kontaktis laste ja noorsooga, siis lasub neil ka suur vastutus nii õpilaste kui ka nende perede ees – kasvõi halvema enesetunde korral eeldatakse, et õpetaja jääb koju.
Kui õpetajaskond peab koroonaviirusest ja töö iseloomust tekkinud olukorra tõttu koju jääma ning kaotama suure osa töötasust, siis suurendame riski, kus õpetajal on väga raske langetada otsus jääda haiguslehele. Õpetajatele haigushüvitise tasumisel alates esimest haiguspäevast suurendame haridusasutustes turvatunnet ning vähendame võimalust koroonaviiruse pandeemiamõõtme taastekkimiseks ning ühiskonna isoleerimiseks.

 

 

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Reemo Voltri
EHL-i juhatuse esimees

Infoks: Peaministrile, Kultuurikomisjonile, Õiguskomisjonile, Haridus- ja teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Fraktsioonidele XIV Riigikogus, Tööandjate Keskliidule

 

EHL-i SOOVITUSED: kuidas hoida õpetajate tervis ja töökeskkond uuel õppeaastal tervetena  

Eesti Haridustöötajate Liit: soovitused kuidas hoida õpetajate tervis ja töökeskkond uuel õppeaastal tervetena

 

Esimene september tähendab sel aastal traditsioonilist pidulikkust ja uusi reegleid seoses koroonaviirusega. Hetkel on jäetud ümberkorraldused suuresti lasteaedade ning koolide endi otsustada. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) palub hoolega jälgida õpetajate töökoormuse normipiires säilimist ning tööandjate poolt kõikvõimalike isikukaitsevahendite maksimaalset tagamist. Lisaks jagab EHL konkreetseid nõuandeid, mida silmas pidada, et koroonaviirus taas ühiskonda ei isoleeriks ning haridustöötajate tervis oleks hoitud.

Õpetajaskonna töökoormust peab tähelepanelikult kontrolli all hoidma
Esimene koroonapuhang näitas, et õpetajate tookoormus sageli tõusis, kui klasse poolitati (osa klassist oli koolis ja osa kodus), sest tunde tuli lisaks klassiruumis ka distantsõppena anda. Võimalusel püüda sel korral olukord teisiti lahendada. Üheks alternatiiviks on õpilaste hajutamine klasside kaupa – näiteks esmaspäeval on 7. klass koolis ja 8. klass distantsõppel ning teisipäeval vastupidi. See pisendab võimalust õpetaja lisakoormuse tekkimiseks. Inimeste hajutamine vähendab ka nakatumisohtu.

Juhtkonna täpsed juhised aitavad vähendada õppetöö häirimist
Eeskätt tuleb mõelda läbi töötajate käitumisreeglid (keda teavitada asjaoludest ning kes on info edastajaks jms), kui saabub teade õpilase koroonaviiruse positiivse testi tulemusest. Samuti aitavad kollektiivis pingeid leevendada selged reeglid, mis selgitavad, kuidas õpetaja peaks käituma haiguskahtlase või kehva enesetunde korral. Riskirühmaõpetajatele tuleks võimaldada tundide andmine suuremates klassiruumides, kus on suurem võimalus õpilastega distantsi hoida.

Suurte masside liikumist tuleb piirata
Mõistlik on, kui õpetaja liigub klasside vahel ja klass on ühes ruumis. Samuti on soovitav söögivahetunnid teha erinevatel aegadel. Seda saab reguleerida näiteks kooli algusaegade muutmisega. Võimaluse korral rakendada alati kõige lihtsamat reeglit, hoida klassis õpilastega distantsi.

Ruume tuleb tuulutada ja käsi tuleb pesta
Üks olulisemaid abinõusid, mida saab igaüks rakendada, on ruumide sage tuulutamine olemasolevaid vahendeid abiks võttes. Kui õppeasutuses on toimiv ventilatsioonisüsteem, siis on suureks kasuks selle maksimaalne kasutamine. Mida rohkem ruumis õhk nii-öelda seisab, seda suurem on oht nakatuda, kui ruumis on viibinud viirusekandja. Tervist aitab hoida ka teine lihtne harjumus- käte pesemine. Kui pesemine pole võimalik, siis kasutada alternatiivina nende desinfitseerimist.

 

Lisainformatsioon:

Haridus- ja teadusministeeriumi soovitused leiad nende kodulehelt Koolialguse paketist (vt lk 7-11): https://bit.ly/3hw06fs

Pidevalt uuenev koroonaviirusega infoleht asub siin: www.hm.ee/koroona

 

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

 

EHL-i volikogu tegi kokkuvõtteid ja lõpetas suvepausi

EHL-i VOLIKOGU TEGI KOKKUVÕTTEID JA LÕPETAS SUVEPAUSI

 

17.-18. augustil 2020 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) volikogu koosolek Paunküla Heaolukeskuses. Päevakava oli tihe ja mahukas. Ühtlasi tähistas kahepäevane töökohtumine suvepuhkuse lõppu ning EHL-i uue hooaja algust. Volikogul arutletud teemadest saab ülevaate allpoolt. Järgmine kohtumine on planeeritud teha 8. detsembril 2020.

Valgamaa Haridustöötajate ametühingu liidu esimees Sille Alliku sõnul oli rõõmustav üle pika aja kokku saada ja teiste kolleegide mõtteid kuulata. „Sain inspiratsiooni teistelt volikogu liikmetelt edasi tegutsemiseks ning häid juriidilisi nõuandeid EHL-i juristilt Külli Kröönströmilt. Hea olemise eest ning asjalike esitluse eest tuleb hea sõnaga tänada ka korraldajaid peakontorist Tallinnast.“

Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, kinnitab eelarve, kord nelja aasta jooksul valib juhatuse ja revisjonikomisjoni ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimusi. Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Volikogu moodustatakse liikmesliitude esindajatest neljaks aastaks.

 

17.-18. augusti päevakava

  1. august
  • Ülevaade eelarve täitmisest 01.01.-31.07.2020
  • aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
  • aasta tegevusaruande kinnitamine
  • Juhatuse 2019. a. tegevusele hinnangu andmine
  • EHL 2019. a. suvise volikogu ajurünnaku tulemustest
  • Liikmesorganisatsioonide heade kogemuste jagamine
  • Volikogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni töökorrad
  • STTF-i põhikirjamuudatused
  1. august

           Fotol: EHL-i volikogu

 

 

 

EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

26.juuni 2020 kell 10.00 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) selle hooaja viimane ametlik koosolek. Aset leidis juhatuse koosolek, mis ühtlasi kuulutab välja EHL-i töötajate ja liikmete suvepuhkuse. EHL-i juhatuse liikmete tervitustega soovitakse kõikidele ilusat suve. Jätkame augustikuus!

Tallinna Haridustöötajate Ametühingu Liit (THAÜL) ja kutseõppeasutuste esindaja Ulvi Noor tervitab eeskätt kutsekoolide ametiühingu liikmeid ning tunneb eriti head meelt vahetute kohtumiste üle kutsekoolide inimestega: „Rääkisime silmast silma kohtumistel ühistest valukohtadest ja rõõmudest. Jätkame sügisel ning kõige suurem võit oleks sügisel ühise üleriikliku kutseharidusvaldkonna kollektiivlepingu sõlmimine,“ rääkis Noor. EHL-i juhatuse liige kutsub ka uusi liikmeid EHL-i ridadesse astuma: „Oleme ju suurim ja soliidseim haridustöötajaid ühendav organisatsioon,“ lisas Ulvi.

Suvised soovid Karin Klemmeri poolt kõlavad järgmiselt: „Et suvel poleks kordagi vaja kasutada arvutit. Las kõik vana saab soojas merevees maha pestud. Soovin kõigile nii palju päikest, et iga pisemgi patarei saaks täidetud. Ja küll oleks hea, kui mingi ime läbi koroona viirus kaoks,“ tervitab Karin Klemmer. Karin on samuti EHL-i juhatuse ja THAÜL-i liige ning ka üldhariduse valdkonna saadik.

Lasteaedade esindaja ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu (HHL) liikme Reet Lepa read on töisemat laadi, sest lastaiaõpetajate töö ei lõppe ka suvel. „Lapsed vajavad meid päriselt. Peame väga olulist ametit, mis aitab Eestimaa igapäevaelul tavapäraselt toimida igal aastaajal. Soovin lasteaiapersonalile tugevat närvi, et sel keerulisel ajal vastu pidada. Jätkugu jaksu olla mõistev, hooliv ning seejuures ka ise terveks jääda.“

HHL-i liige ja gümnaasiumide esindaja Kersti Kaldmäe tänab kõiki EHL-i liikmeid ning kogu õpetajaskonda, kes tema arvates tänu oma usinusele ja õpihimule uues olukorras hästi hakkama said. „Nüüd on aeg hoog maha võtta ja puhata, imetleda meie Eestimaa kaunist loodust. Kohtume taas sügisel ning lähme veel tugevamate ning ühtsematena edasi,“ lehvitab Kersti.

EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri arvates tõestas kevadine kriis taas Eesi õpetajate ja tugipersonali kõrget taset ning seda ka ootamatutes olukordades. Suvetervituse lõpetuseks lisab ta: „Soovin kõikidele kosutavat suvepuhkust, et sügisel koos EHL-i 30. aastapäeva tähistada ja planeeritud pidustused teoks teha. Ja jätkame ka järgmise aasta palgaläbirääkimistega, väärtustades õpetaja ametit.“

 

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

COVID-19 haaras maailma üllatusena ning puudutas haridussüsteeme kõikjal, sealhulgas ka lasteaedasid. Rahvusvaheline alushariduse (Early Childhood Education, ECE) veebiseminar andis liikmesorganisatsioonidele võimaluse arutada ainulaadsete väljakutsete üle, jagada kogemusi ning strateegiaid lasteaedade taasavamiseks ning alushariduse jätkamiseks peale eriolukorda.

Lasteaiaõpetaja ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Reet Lepp tõi virtuaalselt kohtumiselt välja erinevaid kriisiaja kogemusi ja järeldusi teistest riikidest. Lepa sõnul avati Taani lasteaiad juba pärast lihavõtteid, eesmärgiks vähendada laste stressi. „Töökorraldust jätkati küll mõningaste piirangutega, aga siiski täheldasid Taani kolleegid laste vähemat haigestumist võrreldes tavalise ajaga. Põhjuseks toodi õues veetmise aja pikenemist ning eks ka hügieenitingimustest hoiti rangemalt kinni. Samuti oli lasteaias vähem lapsi,“ selgitas rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel vabakuulajana osalenud Reet Lepp.

Positiivse tulemusena mainis Lepp ka Uus –Meremaal toimunut, kus sarnaselt Eestiga võeti kasutusele erinevad e-platvormid ja online-tunnid. Sarnaselt Eestile on ka seal alushariduse õpetajad kõige madalamalt tasustatud õpetajad. Kriisiolukorras avastati Uus-Meremaal alushariduse väärtus ning lasteaiaõpetajaid on ootamas paremad palgatingimused. Eestis püüab seista lasteaiapersonali õiglasemate töötasude eest EHL.

Nii Kanada kui kaTaani kolleegid pidasid asendamatuks silmast silma hariduse andmist ning oluliseks uue põlvkonna kasvatamist terveteks inimesteks nii vaimselt kui füüsiliselt. Reet Lepp nõustus ametikaaslaste poolt öelduga: „Lapsed on lapsed ja me peame neil lubama lapsed olla. See tähendab, et neid ei sunnita distantsi hoidma. Me ei kasvata põlvkonda, kes üksteist kardab. Õpetame pisipõnne hoopis korralikult käsi pesema,“ võttis Lepp kohtumisel kõlama jäänud mõtted kokku.