EHL UUDISKIRI: Loe meie esimest uudiskirja!

Tere!

Alates juulikuust hakkab kord kuus ilmuma Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) uudiskiri. Tahame sel moel olla veel rohkem ühenduses õpetajatega, suhelda ajas aktuaalsetel ja värsketele teemadel. Juulis tutvustame riigi eelarvestrateegiat, suvekoole ning võimalusi rahvusvaheliseks kogukonnatööks. Puhkusi meeles pidades, jagab EHL oma liikmetele häid soodustusi. 

EHL liikmena oled esimeste seas, kes uudiskirja lugeda saab. Ole hea, jaga EHL esimest e-teost ka teistele õpetajatele, kes veel EHL seltskonnaga liitunud pole. Soovime jõuda võimalikult paljudeni.

Head lugemist!

Eesti Haridustöötajate Liit

 

EHL ON HARIDUS- JA  TEADUSMINISTEERIUMI PARTNER

EHL eesmärgiks on olla partner nii haridust kui õpetajaid puudutavatel teemadel. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala arengukavade perioodid lõpevad aastal 2020. EHL on alustanud koos ministeeriumiga hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035. 

Terve aasta jooksul toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel neli kohtumist, kus erinevad huvipooled arutlevad haridussüsteemi, õpetajate ning oskuste töörühmas. Juunikuus osales EHL esimees Reemo Voltri hariduse ja oskuste töögrupis. EHL tegevjuht Aleksandr Tiidemann esindas õpetajaskonda õpetajate arutelurühmas. Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele.  Õpetajate töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng. Oskuste töörühm keskendub oskustele ning oskuste paremale kasutamisele. 

Esimese koosviibimise eesmärgiks oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle. Järgmised kohtumised leiavad aset septembris, oktoobris ja vajadusel novembris. Kui sul tekib mõtteid ja ettepanekuid, siis anna nendest teada EHL e-mailil: ehl@ehl.org.ee. EHL lubab omalt poolt kõiki uudiskirja lugejaid EV haridusstrateegia arengutega vahetult ja värskelt kursis hoida.

Kõigil soovijatel on võimalus tutvuda haridusstrateegia 2021–2035 töörühmades kasutatud lähteinfoga statistika ja analüüsid ning ekspertide koostatud visioonidokumentidega. Strateegiaprotsessist saab täpse ülevaate kodulehelt: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035.  

 

EHL ESINDAB EESTI ÕPETAJAID ÜLE MAAILMA

Haridustöötajad moodustavad suure ja kokkuhoidva ülemaailmse kogukonna. EHL-i liikmena kuulud sinna ka sina, kuna EHL kuulub Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse (ETUCE) ja seeläbi ka ülemaailmsesse õpetajate esindusorganisatsiooni nimega Education International (EI).

Ainuüksi Euroopas on ametiühingutesse koondunud enam kui 4,2 miljonit õpetajat. Maailma mastaabis on meid üle 32 miljoni. Eesti õpetajate ja EHL liikmete kaasabil on panustatud ETUCE tegevusse nii psühhosotsiaalsete riskide ennetamise, haridusse investeerimise kui ka sotsiaaldialoogi edendamise projektidesse. Tulemuseks on üle maailma kogutud praktikatel põhinev film, suunised ja juhend kohapealse hariduselu edendamiseks. 

EHL välissekretär Elis Randma esindab Eesti õpetajaid ametiühingute uuendamise projektis, mille lõppedes koostatakse raamistik, mis õpetab, kuidas olla oma riigis atraktiivsem ja tugevam esindusorganisatsioon. Projekt kestab kaks aastat ning tulemas on regionaalsed konverentsid, kus kaardistatakse erinevate riikide kogemuste põhjal nii olemasolevad probleemid kui lahendused. “See ongi koht, kus EHL vajab juba lähiajal tihedamat koostööd, näiteks ideekorje näol meie endi õpetajatega. Kindlasti püüame tulevikus selle nimel usinamalt tööd teha,” avab Randma Eesti õpetajate võimalusi, kel soov kaasa lüüa ka rahvusvahelisel tasandil.  

Eestikeelne kokkuvõte ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsioonist http://www.ei-ie.org/. Ülevaade EHL-i rahvusvahelisest tegevusest: https://ehl.org.ee/liidust/rahvusvahelised-suhted/

Kui sul on soov panustada rahvusvahelise organisatsiooni ETUCE`i tegevusse, kirjuta Elis Randma`le, e-mail: elis.randma@ehl.org.ee.

 

EHL LIIKMETE SUVISED SOODUSTUSED

Puhkuste aeg on pärale jõudnud. EHL jagab oma liikmetele suvepuhkuseks väga sobivaid soodustusi. 

Iluprotseduurid hellitavad sind Forum Ilutoas,  hotellituba on ootamas Park Inn Meriton hotellis, kütust saab soodsalt Olerex`st,  reisi korraldamise teeb lihtsaks Tiit Reisid, sportlikku ajaviidet pakub Aqva Spordikeskus, hoolib ERGO õnnetusjuhtumikindlustus.

Kus ja kuidas saad ennast veel kosutada? Resümee asub EHL kodulehel:  https://ehl.org.ee/lisahuved/.

 

KUTSU OMA KOLLEEGE EHL-ga LIITUMA

EV riigi eelarvestrateegia 2020-2023 on taas tõstnud teravalt  päevakorda õpetajaskonna tuleviku ning palga. Käes on aeg, kus EHL vajab igat õpetajat kaasa mõtlema ja koos lahendusi leidma. 

EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri sõnul on üleskutse tingitud suuresti Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud riigi eelarvestrateegiast aastateks 2020-2023. “Praegune valitsus ei näe ette õpetajate töötasu tõusu järgmiseks neljaks aastaks. Kui tuleval neljal aastal õpetajate töötasu kaugeneb Eesti keskmisest palgast, kukub see õpetajate 2012. aasta palgatasemele. Suureneb oht, kus õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale,” selgitab Voltri olukorda.

EHL juhatuse esimees on teinud ettepaneku EV haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale kohtuda ja alustada uusi palga läbirääkimisi. Voltri sõnul pole kahjuks Haridus- ja Teadusministeerium  tänaseni ametlikku vastust kirjutanud. Samuti pole kinni peetud Eesti Vabariigi kollektiivlepingust tulenevast (paragrahv 76) kohustusest alustada läbirääkimistega seitsme päeva jooksul peale ettepaneku esitamist. “Möödas on üle kuu. Hetkeseisuga saame öelda, et  ettepanekule alustada läbirääkimisi õpetajate olukorra parandamiseks on suuliselt vastanud minister Mailis Reps. Samasisuline kirjalik vastus on alles menetluses. Läbirääkimiste laua taha olukorra parandamiseks me pole jõudnud,” lisas ta.

Väga tahaks loota, et ministeerium mõistab meie mure tõsist tausta ning peab kinni EV seadustest ja kohustustest ning alustab meiega kõnelusi,” selgitab Reemo Voltri häid koostöö tavasid ning kollektiivlepingust tulenevaid põhimõtteid.

Kutsu oma töökaaslased, sõbrad ja tuttavad teistest haridusasutustest meie ühiste toimetamistega ühinema. Et EHL-i sõnum võimalikult paljudeni jõuaks, palume Sul edastada meie pöördumine kõikidele, kel soov kursis olla õpetajaskonda puudutavate teemadega. Liikmeks saab registreeruda siin https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

 

ÕPETAJA SUVEKOOLI VÄLIMÄÄRAJA

Õpetajate Leht on teinud põhjaliku ülevaate suvel toimuvatest suveseminaridest- ja koolidest, kursustest ning koolitusreisidest. Soovitusi jagab ka EHL. 

Harivaid sündmusi toimub väga erinevatel teemadel ja erialadel. Rikkaliku suvekalendri saab avada klikkides Õpetajate Lehe veebilingile http://opleht.ee/2019/05/suvekoolide-valimaaraja-2019/.  

EHL kutsub just kooliõpetaja ametit alustanud või kaks aastat töötanud pedagooge  22.23. augustil Reiu Puhkekeskusesse motivatsiooniseminarile „Värske õpetaja vaimulaager 2019“. Koostöös Alustavat Õpetajat Toetava Kooliga oleme seadnud eesmärgiks luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks õpetajametis. EHL liikmetele on osavõtt tasuta, mitteliikmete osalustasu on 50 eurot. Täpsem info: https://ehl.org.ee/varske-opetaja-vaimulaager/

Samuti kuulub EHL-i soovituste hulka Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia korraldatud Huvitegevuse ja hariduse suvekool 2019 “Kultuurimuutused ja muutuste kultuur”. Toimumisaeg: 13.-15. augustil Viljandis. Täpsem info ja registreerumine:  https://www.kultuur.ut.ee/et/hjsa. Registreerimine lõpeb 7. augustil 2019.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

Alanud on registreerimine VÕV 2019-le!

VÄRSKE ÕPETAJA VAIMULAAGER 2019

22.-23. august 2019

Koht: Reiu Puhkekeskus (Jõekalda tee 13, 86602 Paikuse alev, Pärnu)

Registreerimine: https://forms.gle/3VF6tyyQ4gdJwsjA9

Rohkem infot: https://ehl.org.ee/varske-opetaja-vaimulaager/

Akadeemilised töötajad korraldavad kolmapäeval hoiatusstreigi

UNIVERSITASe eile toimunud laiendatud juhatuse koosolek otsustas korraldada 5. juunil kell 12 tunniajase hoiatusstreigi Tallinnas Riigikogu ees ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees, et toetada oma palgatõusu nõuet ja teadusleppe täitmist valitsuse poolt.

Koosolek kutsuti kokku esmaspäeval pärast uudise ilmumist selle kohta, et valitsus ei kirjutanud riigieelarve strateegiasse teadusleppega võetud kohustust tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKT-st.

UNIVERSITASe juhatuse esimees Vladimir Viies põhjendas streikimise vajadust sellega, et Eesti on Euroopa Liidus teaduse rahastamisel üks viimaseid ning kuna teadust rahastatakse peamiselt projektide kaudu, oleme ühed viimased ka teadusvabaduse osas. „Ka õppejõudude töökoormus ehk üliõpilaste arv ühe õppejõu kohta on Eestis kõige kõrgem ja välistudengite arvu kiire kasv suurendab seda koormust veelgi,“ rõhutas Viies.

Akadeemiliste Ametiühingute eesistuja Triin Roosalu sõnul esitas UNIVERSITAS mai alguses tööandjatele üldtöökokkuleppe projekti, millega soovitakse tõsta ülikoolide töötajate palkasid ning reguleerida paremini nende töötingimusi.

„Läbirääkimised üldtöökokkuleppe osas on nüüd suure küsimärgi all,“ sõnas Roosalu lisades, et mõlemad lepingupooled on arvestanud sellega, et valitsus täidab kokkuleppeid ning endale võetud kohustusi.

„On selge, et ülikoolide töötajad pole praeguse olukorraga sugugi rahul ning nende aktiivsus ja soov enda eest seista on suuremad kui kunagi varem,“ rääkis Roosalu jätkates, et lisaks hoiatusstreigile on plaanis ka teiste aktsioonide korraldamine kuni probleemi lahenemiseni.

Rahvusvaheline alushariduse konverents The Nordic Way

26.-27.märtsil 2019 toimus Oslos rahvusvaheline alushariduse konverents ECEC Conference The Nordic Way. Konverentsil esitleti ja uuriti põhjamaiseid arusaamu alusharidusest, selle tavasid, määrusi ja pedagoogikat. Selgitati põhjusi, kuidas just selline lähenemine alusharidusele aitab luua lastele parimad võimalused kasvamiseks ja hariduse omandamiseks varases lapsepõlves ja arutleti ka teemadel nagu varajane sekkumine, kaasamine, kuuluvus ja integratsioon. Konverents oli mõlemat – nii poliitiline kui professionaalne foorum, see võimaldas koostööd ja dialoogi osalevate poliitikakujundajate, teadlaste ja õpetajate esindajate vahel alushariduse arendamise väga olulistel teemadel nagu mäng, kaasamine, professionaalsus ning vanemate ja kogukonna kaasamine.

Konverentsi korraldajateks olid Norra Haridusministeerium, Norra haridustöötajate ametiühing (Union of Education Norway), Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers). Konverentsist võttis osa esindajaid 47 riigist ja on väga märkimisväärne, et ka Eesti esindus sai sellest kõrgetasemelisest konverentsist osa. Eesti esindajate osalemine sai teoks tänu asjaolule, et meil on olemas Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ja et EHL teeb ka rahvusvahelist haridusalast koostööd. EHL kuulub Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse (ETUCE), mis omakorda on osa ühendusest Education International (EI) (Rahvusvaheline Haridus), mis esindab üle maailma õpetajate ja teiste haridustöötajate organisatsioone. Kutsed rahvusvahelistele üritustele käivadki eelkõige ühenduste kaudu. Eestist osalesid konverentsil Reet Lepp EHL juhatuse liige, MLA Viimsi Lasteaiad õpetaja ja Hiie Silm Viljandi Männimäe lasteaia kauaaegne usaldusisik.

Konverentsil esinejate hulgas oli nii poliitikuid (Norra ja Rootsi haridusministrid, Põhjamaade Ministrite Nõukoja esindaja), teadlasi Norra, Rootsi, Taani, Soome, Islandi, Oxfordi, USA ülikooldest, haridusühenduste esindajaid (EI, ETUCE, samuti OECD tulevikuhariduse analüütik), laste ombudsman Rootsist ning mitmed teised haridusala spetsialistid ja poliitikakujundajad.

Ülevaate kõigist esinejatest ja ka konverentsi sisust saate konverentsi ametlikult kodulehelt https://ececthenordicway.no/ , mis veelgi parem – konverents on täies mahus salvestatud ja kõiki ettekandeid on võimalik samal aadressil vaadata ja kuulata koos slaidiesitlustega. Konverentsi materjalide all on üles pandud ka südamlikud ja inspireerivad filmiklipid norra laste igapäevaelust sealsetes lasteaedades. Konverents koosnes sõnavõttudest-esitlustest, kuid iga teemaplokk võeti kokku ka paneeldiskussiooniga ning teisel päeval oli võimalus osa saada poster-sessioonist, mille kohta leiab samuti ülevaatlikku materjali konverentsi kodulehelt.

Järgnevalt teen väikese kokkuvõtte sellest, missugune on konverentsil kuuldu põhjal see Põhjamaade alushariduse tava (the nordic way in ECEC) ja tahan jagada lugejatega ka seda, missugused mõtted mina just lasteaiaõpetajana sealt kaasa võtsin ja kuidas see konverentsikülastus minu igapäevatööd on mõjutanud. Vaata lähemalt

Usaldusisikute aastakonverents

21.-23. aprillil toimus Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute aastakonverents, mis kandis sel aastal nime “Õpetaja – hariduse tugisammas“.

Koolitus-konverentsil osales üle 300 õpetaja, kellest enamus on ametiühingu usaldusisikud. Päev algas Tallinki laeval Silja Europa EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri tervitussõnadega, millele järgnes minister Mailis Repsi sõnavõtt hariduses juba toimunud ja võimalikest uutest muudatustest nii riigi kui ka KOV ja kooli tasandil. Minister vastas avameelselt usaldusisikute küsimustele ning kinnitas oma oleku ja sõnadega õpetajameti väärtuslikkust ja autonoomsust. Põhikoolitajaks oli sel korral ajakirjanik Märt Treier, kes arutles ajakirjanduse rolli üle mainepildi kujunemisel. Koolitus oli üksjagu intrigeeriv, tõstatades küsimusi õpetaja käitumise, hoiaku, eneseväärtustamise ja -hinnangu jm kohta ameti kuvandi ja maine kujunemisel. Õhku jäi enim püsima mõte enesest lugupidamisest ja ise oma eriala väärtustamisest, mis ongi aluseks ühiskonna, sh ajakirjanduse jaoks mainepildi kujunemisel ning mis annab õpetajatele endile vahendid selle kujundamiseks.

Päev jätkus EHL volikogu koosolekuga laeval Princess Anastasia suunal Peterburisse. Koosolekul tõmmati joon alla 2018. aasta tegevusele ning lükati hoog sisse uue aasta tegevuskavale.

Järgmisel päeval oli osalejatel suurepärane võimalus külastada Peterburi linna.

Pärast linnaekskursiooni jätkus EHL jurist Külli Kröönströmi koolitus, mille käigus andis ta usaldusisikutele kompaktse ülevaate olulisimatest uuendustest seadusandluses, sh psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töökeskkonnas, PGS muudatustest ja täiendavatest õigustest õpetajatele ning isikuandmete kaitsest. Konverents lõppes suure loosiga, mille tulemusel selgusid aasta suurim osakondAseri Kool Ida-Virumaalt – , aasta suurim liikmeskonna kasvuga osakond – Koeru Keskkool Järvamaalt – ning aasta uus osakondTallinna huvikeskus KULLO, keda õnnitleti tunnistuse ja Piletilevi kinkepiletitega. Palju õnne võitjatele!

Konverentsist pani ka lühikese iseloomustava videoklipi kokku Randvere kooli usaldusisik Alari Allika:

Suur tänu osalejatele aktiivse ja sisuka osaluse eest konverentsil! Kohtumiseni järgmisel aastal!