Usaldusisikute aastakonverents

21.-23. aprillil toimus Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute aastakonverents, mis kandis sel aastal nime “Õpetaja – hariduse tugisammas“.

Koolitus-konverentsil osales üle 300 õpetaja, kellest enamus on ametiühingu usaldusisikud. Päev algas Tallinki laeval Silja Europa EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri tervitussõnadega, millele järgnes minister Mailis Repsi sõnavõtt hariduses juba toimunud ja võimalikest uutest muudatustest nii riigi kui ka KOV ja kooli tasandil. Minister vastas avameelselt usaldusisikute küsimustele ning kinnitas oma oleku ja sõnadega õpetajameti väärtuslikkust ja autonoomsust. Põhikoolitajaks oli sel korral ajakirjanik Märt Treier, kes arutles ajakirjanduse rolli üle mainepildi kujunemisel. Koolitus oli üksjagu intrigeeriv, tõstatades küsimusi õpetaja käitumise, hoiaku, eneseväärtustamise ja -hinnangu jm kohta ameti kuvandi ja maine kujunemisel. Õhku jäi enim püsima mõte enesest lugupidamisest ja ise oma eriala väärtustamisest, mis ongi aluseks ühiskonna, sh ajakirjanduse jaoks mainepildi kujunemisel ning mis annab õpetajatele endile vahendid selle kujundamiseks.

Päev jätkus EHL volikogu koosolekuga laeval Princess Anastasia suunal Peterburisse. Koosolekul tõmmati joon alla 2018. aasta tegevusele ning lükati hoog sisse uue aasta tegevuskavale.

Järgmisel päeval oli osalejatel suurepärane võimalus külastada Peterburi linna.

Pärast linnaekskursiooni jätkus EHL jurist Külli Kröönströmi koolitus, mille käigus andis ta usaldusisikutele kompaktse ülevaate olulisimatest uuendustest seadusandluses, sh psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töökeskkonnas, PGS muudatustest ja täiendavatest õigustest õpetajatele ning isikuandmete kaitsest. Konverents lõppes suure loosiga, mille tulemusel selgusid aasta suurim osakondAseri Kool Ida-Virumaalt – , aasta suurim liikmeskonna kasvuga osakond – Koeru Keskkool Järvamaalt – ning aasta uus osakondTallinna huvikeskus KULLO, keda õnnitleti tunnistuse ja Piletilevi kinkepiletitega. Palju õnne võitjatele!

Konverentsist pani ka lühikese iseloomustava videoklipi kokku Randvere kooli usaldusisik Alari Allika:

Suur tänu osalejatele aktiivse ja sisuka osaluse eest konverentsil! Kohtumiseni järgmisel aastal!

Koolitus-konverents  “Õpetaja – hariduse tugisammas“

Kevadvaheaja alguses, 21.-23. aprillil toimub taaskordne EHL usaldusisikute koolitus-konverents “Õpetaja – hariduse tugisammas“, mis sel korral toimub laevareisina Peterburisse.

Ametiühingu võtmeisikutele suunatud konverents loob taaskord soodsa võimaluse elavaks aruteluks haridusruumi vormimisel ja edasise kursi seadmisel. Konverentsil osaleja saab hea ülevaate meie ühise tegevuse mõjust haridusmaastiku erinevatel tasanditel ning viimase aasta jooksul toimunud muudatustest seadusandluses. Peale EHLi esindajate ning haridus- ja teadusministri astub konverentsil üles hinnatud tele- ja raadiokirjanik ning koolitaja Märt Treier, kellega on võimalus vaadelda ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks.

Koolituse teemad:

  • uue valitsuskoosseisu haridusprioriteedid järgmiseks 4 aastaks (HT minister);
  • ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks (M. Treier);
  • viimase aasta jooksul toimunud muudatused seadusandluses (K. Kröönström).

 

EHL lasteaedade nõukoja kohtumine

EHL lasteaedade nõukoda LANK sai taas kokku 26. veebruaril Tallinnas. Eesti alushariduse seadusandluse muudatuste väljatöötamine on täie hooga käimas ja EHLi töörühmadesse valitud esindajad on tublisti erinevatel kokkusaamistel osalenud. Oli paras hetk üle Eestimaa jälle kokku tulla ja kuulata, mis seni tehtud, mis suunas muudatusi on oodata ja üheskoos ka mõtteid vahetada, mis on meie (õpetajate) ootused muudatuste osas. Teeme endiselt koostööd ka Eesti Lasteaednike Liiduga, kohal oli 3 esindajat ka sellest liidust. Üheskoos arutluste käigus sai töörühmades osalevatele esindajatele ettepanekud teha, mis uues alushariduse seaduses ja alushariduse riiklikus õppekavas teistmoodi olla võiks, mis otseselt lasteaiaõpetaja tööelu igapäevaselt puudutab.
Alushariduse seadusemuudatuste töögrupi tegemistest kõneles Reemo Voltri ja alushariduse riikliku õppekava muutmise töögrupi tööst ja muutuste suundadest kõneles Kristi Kirbits.
Uude alushariduse seadusesse teeme ettepaneku pikendada kõigi lasteaiatöötajate puhkust, samuti ettepaneku mitte lubada suurendada laste arvu rühmas, arvestades just meie kaasava hariduse poliitikat. Väiksem laste arv rühmas annab laste jaoks rahulikuma keskkonna ja ka õpetaja tähelepanu jagub lastele rohkem. Samuti toetame kvalifikatsiooninõuete kehtestamist õpetajat abistavatele töötajatele (abiõpetajale).
Järgmine LANK kohtumine toimub kindlasti siis, kui seaduseelnõu on paika saanud ja see viiakse nn. kooskõlastusringile. Jaksu meie EHL esindajatele viimasteks töögruppide kohtumisteks, mis toimuvad juba 6. ja 27. märtsil (seadusemuudatuste töögrupp) ning 7. ja 28. märtsil (riikliku õppekava muutmise töögrupp).

Reet Lepp
EHL juhatuse liige

OTSIME KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI!

Pildi allikas: https://etwinning.pl/seminarium-szkoleniowo-kontaktowe-w-pile/

EHL otsib kommunikatsioonispetsialisti!

Kui tunned, et meie töökas kollektiiv ja organisatsiooni missioon Sind kõnetavad, või tead kedagi, keda me taga igatseme, siis kandideeri ise või ütle sõbrale!

Täpsem info SIIT.

Viljandimaa huvikoolide õpetajate palgatõus sai teoks!

Õpetajate saavutus!

Viljandimaa HL eestvedamisel algatatud piirkonna huvikoolide õpetajatele taotletud palgatõus osutus soovitust edukamaks! Uudiseid on võimalik järelvaadata 9. jaanuari Aktuaalse Kaamera 15. minutist (kultuuriuudiste algusest).

Aktuaalne Kaamera 9. jaanuar