Postitused autorilt EHL

Uute usaldusisikute koolitus

Aeg: 22. aprillil 2016 kl 10.30 -16.30 Koht: Atlantise konverentsisaal, Narva mnt. 2, Tartu Registreerimine: http://goo.gl/forms/s6aWx628H6   Aprillis toimub uutele ametiühingu usaldusisikutele suunatud koolitus, kus tutvustatakse aja- ja asjakohast seadusandlust, ametiühingu töö põhimõtteid ning teadmisi, kuidas olla vääriliseks partneriks kooli juhtkonnale ja koolipidajale. Koolitusest on oodatud osa võtma värsked usaldusisikud, kes on olnud usaldusisikuks kuni […]

Kohtumine aktiivsete noorte õpetajatega

23. märtsil kohtusime EHL kontoris 2 aktiivse noore õpetajatega, kelle sooviks oli arutada koostöövõimalusi seoses põhimõtetega, mida võiksid koolid järgida, et alustava õpetaja töö kulgeks sujuvalt ja õpetajad kooli jääksid. Noori õpetajaid esindasid Triin Noorkõiv ja Kristjan Lepp, kes on osa ligi kümnest aktiivsest õpetajast. Kuigi tegu on teiste seas ka Noored Kooli raames õpetajaametisse sattunud […]

Haridustoetuse sihtotstarbelisus

Tänases (24.03.16) Õpetajate Lehes annab EHL esimees Reemo Voltri kommentaari seoses haridustoetuse sihtotstarbelisusega. R. Voltri on kindlal veendumusel, et haridustoetus peab jääma sihtotstarbeliseks. Seoses nõnda aktuaalseks muutunud teemaga kohtub täna R. Voltri Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuniku Piret Sapiga, et arutada hariduse rahastamisega seonduvat, konkreetsemalt  kohalike omavalitsuste soovi siduda rahastamine sihtotstarbelisusest lahti.

S. Pärismaa artikkel Õpetajate Lehes: “Viime koostöö õpetajate tunniplaani”

11. märtsil kirjutas Sirje Pärismaa Õpetajate Lehes Berliinis toimunud õpetajaameti tippkohtumisest. 6. tippkohtumist korraldava OECD ja rahvusvaheline õpetajateorganisatsioon Education International (EI), kuhu kuulub ka Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusel osalesid 21 haridusvaldkonna juhtmaa ministrid, õpetajate ametiühingute juhid ning õpetajad, et jagada kogemusi õpetajavaldkonna tulemuslike poliitikate ja parimate praktikate kohta. Eesti delegatsiooni kuulusid lisaks haridus- ja teadusministrile ka üld- […]