Entries by

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja linnavalitsus leppisid kokku linnapedagoogide palgatõusus

Eile, 10. mail leppisid Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja Tallinna Linnavalitsus kokku linnaeelarvest palka saava pedagoogilise personali palgatõusus 1. septembrist 2016. Tänavu täitub juba 10. aasta, kui pealinna lasteaia- ja kooliõpetajate palgad on võrdsed. Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab palgatõus 4724 Tallinna haridustöötajat. „Lasteaia pedagoogide ja tugispetsialistide palk tõuseb 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja-metoodikul […]

Õpetajate avalik pöördumine valitsuse ja riigikogu poole

Eesti rahvas on haridususku – oleme alati tahtnud, et järgmine põlvkond oleks ikka kõrgemini ja kvaliteetsemalt haritud. See eeldab aga, et järgmise generatsiooni õpetaja on vähemalt sama hea kui eelmise põlvkonna õpetaja. Paraku on praegu Eestis õpetajate järelkasvuga väga kurvad lood – pealekasv puudub ja ametikohale on konkurents väike, et mitte öelda olematu. Elukestva õppe strateegia, […]

EHL osalemine ESDA koolitusel

2.-4. mail toimus Brüsselis Euroopa sotsiaaldialoogi akadeemia (ESDA) koolituste esimene 3-päevane seeria, mida korraldas Euroopa ametiühingute konföderatisoon (ETUC), mis esindab ka Euroopa ametiühingute haridusala komiteed (ETUCE), kuhu EHL kuulub. Koolituse põhiteemaks oli sektoriüleste ja sektoriaalsete sotsiaaldialoogide pidamine Euroopa tasandil. Ettekannetega esinesid muuhulgas ETUC aseesimees Peter Scherrer, ETUC nõuandja Juliane Bir, ETUI vanemuurijad M. Bernaciak ja […]

EHL osalemine Riigikogu kultuurikomisjoni istungil

03.05.2016 osalesid EHL esindajatena Riigikogu kultuurikomisjoni istungil juhatuse esimees Reemo Voltri ja jurist Külli Kröönström. Riigikogu kultuurikomisjoni istungil arutati lasteaia õpetajate töö väärtustamise küsimusi. Arutelu oli konstruktiivne ja saime olulisel määral kaasa rääkida ja heameel on tõdeda, et meid võetakse aina rohkem ka lasteaiaõpetajaid puudutavates küsimustes esindusorganisatsioonina. Kõik osapooled rõhutasid lasteaiaõpetajate olulisust, kuid kuidas jõuda […]

ETUCE komitee kevadine koosolek

11.-12. aprillil kogunesid ETUCE komitee liikmed (sh EHL välissekretär Elis Randma) koosolekule Brüsselis. Päevakava põhiteema oli 2016.a. detsembris Belgradis, Serbias peetav ETUCE konverents. ETUCE president Christine Bowler avas koosoleku viidates viimase aja laastavatele sündmustele Brüsselis ja Euroopas, mõistes hukka äärmuslaste rünnakud Euroopas ning rõhutades hariduse ja haridustöötajate võtmetähtsust demokraatlike kodanikuõiguste edendamisel ning äärmuslike ja radikaalsete kalduvuste […]