Entries by EHL

Õpetaja peab kokkulepitud tasu saama ka suvel

Tänases, 17. juuni Õpetajate Lehes avaldati Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe ja juristi kommentaarid õpetajate suvise töötasu kohta. Eelmisel suvel maksti ühes Eestimaa koolis õpetajaile juunis palka vaid 0,8 koormuse eest. Direktor tõi põhjenduseks, et lapsi ju koolis enam pole ja tööd on vähem. Kas info jõudis mullu ka ametiühinguni ja kuidas sellele reageerisite? Kas taolisi juhtumeid on […]

EI sümpoosioni lühike videokokkuvõte

Läti õpetajate ametiühing LIZDA tegi lühikese ingliskeelse kokkuvõtte 7.-8. juunil Riias toimunud inimõiguste ja väärtuste hariduse sümpoosionist, mis peegeldab inimõiguste hariduse teemat tänases Euroopas ning suunab edasiste väljakutsete lahendamisele.      

Universaalsed väärtused inimõiguste hariduse keskmes

7.-8. juunil toimus Riias ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) ja Läti õpetajate ametiühingu LIZDA koostöös korraldatud Balti sümpoosion „Inimõigused ja väärtused hariduses“, kus jõuti üksmeelele, kui oluline on haridus, mis soodustab leplikkust mitte viha. Eesti delegatsioonis oli EHL esimees Reemo Voltri, tegevjuht Aleksandr Tiidemann, välissekretär Elis Randma, juhatuse liige Evi Veesaar, HTM üldharidusosakonna peaekspert […]

Sotsiaaldialoogi ümarlaua kohtumine Tallinnas

Ingliskeelne kokkuvõte ETUCE kodulehel. 1.juunil toimus Tallinnas Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) ja Euroopa Haridusala Tööandjate Föderatsiooni (EFEE) eestvedamisel sotsiaaldialoogi ümarlauakohtumine. Tegu oli Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi (ESSDE) suutlikkuse suurendamise II projektiga, mille raames kutsuti mitmes riigis, sh Eestis haridusvaldkonna töötajate ja tööandjate esindajad ühise laua taha, et luua sotsiaaldialoogi partneritele keskkond, kus suurendada teadmussiirde ja koolituse […]

HTM on asunud ette valmistama seadusemuudatust, mis annaks koolitöötajatele õiguse põhjendatud kahtluse korral ka õpilase kott läbi otsida

8. detsembril 2015.a.-l toimus EHL volikogu ja Soome Õpetajate Ühingu esinduse ühiskoosolek, kus esines ettekandega ka Eesti haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, kes rõhutas, et unarusse on jäänud õpetaja õiguste reguleerimine. Õpetajad ei tea, mis on nende õigused, aga õpilased teavad, et neid pole. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja Karin Klemmer, kes on ühtlasi ka […]