Postitused autorilt EHL

Sotsiaaldialoogi ümarlaua kohtumine Tallinnas

Ingliskeelne kokkuvõte ETUCE kodulehel. 1.juunil toimus Tallinnas Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee (ETUCE) ja Euroopa Haridusala Tööandjate Föderatsiooni (EFEE) eestvedamisel sotsiaaldialoogi ümarlauakohtumine. Tegu oli Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi (ESSDE) suutlikkuse suurendamise II projektiga, mille raames kutsuti mitmes riigis, sh Eestis haridusvaldkonna töötajate ja tööandjate esindajad ühise laua taha, et luua sotsiaaldialoogi partneritele keskkond, kus suurendada teadmussiirde ja koolituse […]

HTM on asunud ette valmistama seadusemuudatust, mis annaks koolitöötajatele õiguse põhjendatud kahtluse korral ka õpilase kott läbi otsida

8. detsembril 2015.a.-l toimus EHL volikogu ja Soome Õpetajate Ühingu esinduse ühiskoosolek, kus esines ettekandega ka Eesti haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, kes rõhutas, et unarusse on jäänud õpetaja õiguste reguleerimine. Õpetajad ei tea, mis on nende õigused, aga õpilased teavad, et neid pole. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja Karin Klemmer, kes on ühtlasi ka […]

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja linnavalitsus leppisid kokku linnapedagoogide palgatõusus

Eile, 10. mail leppisid Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liit ja Tallinna Linnavalitsus kokku linnaeelarvest palka saava pedagoogilise personali palgatõusus 1. septembrist 2016. Tänavu täitub juba 10. aasta, kui pealinna lasteaia- ja kooliõpetajate palgad on võrdsed. Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab palgatõus 4724 Tallinna haridustöötajat. „Lasteaia pedagoogide ja tugispetsialistide palk tõuseb 900 eurolt 958 eurole ning õpetaja-metoodikul […]

Õpetajate avalik pöördumine valitsuse ja riigikogu poole

Eesti rahvas on haridususku – oleme alati tahtnud, et järgmine põlvkond oleks ikka kõrgemini ja kvaliteetsemalt haritud. See eeldab aga, et järgmise generatsiooni õpetaja on vähemalt sama hea kui eelmise põlvkonna õpetaja. Paraku on praegu Eestis õpetajate järelkasvuga väga kurvad lood – pealekasv puudub ja ametikohale on konkurents väike, et mitte öelda olematu. Elukestva õppe strateegia, […]

EHL osalemine ESDA koolitusel

2.-4. mail toimus Brüsselis Euroopa sotsiaaldialoogi akadeemia (ESDA) koolituste esimene 3-päevane seeria, mida korraldas Euroopa ametiühingute konföderatisoon (ETUC), mis esindab ka Euroopa ametiühingute haridusala komiteed (ETUCE), kuhu EHL kuulub. Koolituse põhiteemaks oli sektoriüleste ja sektoriaalsete sotsiaaldialoogide pidamine Euroopa tasandil. Ettekannetega esinesid muuhulgas ETUC aseesimees Peter Scherrer, ETUC nõuandja Juliane Bir, ETUI vanemuurijad M. Bernaciak ja […]