EHLi pöördumine uue Vabariigi Valitsuse moodustajate poole

Täna, 01.07.22 saatis EHL koalitsiooniläbirääkimistel osalejatele järgmise sisuga pöördumise.

Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni EHLi volikogu võttis 27.06.22 vastu otsuse alustada haridustöötajate streigi ettevalmistusi, kui loodav valitsuskoalitsioon ei astu kiiresti konkreetseid samme, et lahendada Eesti õpetajate palgavaesuse probleem ning sellest tulenev õpetajate järelkasvu probleem. Need sammud peavad kajastuma ka loodavas koalitsioonilepingus.

Eesti erakondade vahel ei ole olnud suuri erimeelsusi selles, et õpetaja palk peab olema vähemalt 120% Eesti keskmisest palgast. 2023. aastal tähendab see brutokuupalka üle 2000 euro. Eesti õpetajate tungiv ootus on, et alates 2023. aasta 1. jaanuarist on õpetaja palga alammäär vähemalt Eesti keskmine palk (tolleks ajaks prognooside järgi 1750 eurot), mis edaspidi tõuseb kiiremini, kui kasvab elukallidus.

Juhime tähelepanu, et õpetajate kehv palk ning sellest tulenevad läbipõlemine ja järelkasvu puudus on tänase Eesti ühiskonna kõige tõsisem probleem. Nagu on hiljuti osutanud Eesti juhtivad ettevõtjad eri majandussektoritest, näiteks Hando Sutter, Guido Pärnits või Markus ja Martin Villig, ohustavad õpetajate kehv palk ja olematu järelkasv teravalt Eesti majandust ning seeläbi riigi võimet pakkuda vajalikke teenuseid. Õpetajate palga jäämine allapoole 120% riigi keskmist toob peatselt kaasa sisuliselt riigi pankroti.

Samuti tasub märkida, et ilma õpetajate palga tõusuta minimaalselt riigi keskmiseni pole mingit lootust leida, koolitada ega motiveerida vajalikke õpetajaid, et minna üle üldisele eestikeelsele haridusele. Ilma kiire ja suure õpetajate palgatõusuta kujuneb eestikeelsele haridusele üleminekust Eesti Vabariigi jaoks piinlik farss.

EHLi volikogu lähtub EHLi liikmete tahtest ja olukorrast. Streigivalmidus pole Eesti õpetajaskonnas kunagi olnud nii suur kui praegu. Hiljutine järsk hinnatõus on toonud kaasa õpetajate majandusliku olukorra halvenemise kriitilise piirini.

Koostööle lootma jäädes

Reemo Voltri

EHL esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks