EHL: Sõlmitud kollektiivleping parandab Tartu õpetajate töötingimusi ja töötasusid

Tartu Linnavalitsus
PRESSITEADE
13.02.2020

 

Tartu õpetajate palga alammäärad tõusevad

Kolmapäeval kell 16 allkirjastasid Tartu Linnavalitsus ja Tartu Haridustöötajate Liit ning Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühing kollektiivlepingu 2020. aastaks. Võrreldes eelneva aastaga tõusevad tänavu Tartu õpetajate ja abiõpetajate töötasu alammäärad keskmiselt 6 protsenti.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul ei ole kollektiivlepingu eesmärk reguleerida kõikide linna haridusasutuste töö- ja palgakorraldust detailselt, vaid leppida ülelinnaliselt kokku neis töötingimustes, mida kõik haridusasutused suudavad vastavalt oma eelarvevõimalustele täita. “Nii on kollektiivlepingus fikseeritud uued haridustöötajate palga alammäärad, kuid milliseks kujunevad aasta jooksul  õpetajate tegelikud töötasud, see sõltub juba asutuste endi palgakorralduse põhimõtetest ning konkreetsetest töökokkulepetest. Näiteks eelmise aasta 11 kuu andmete põhjal kujunes 2019. aastal Tartu üldhariduskooli õpetaja keskmiseks töötasuks ligi 1570 eurot, mis on mõnevõrra kõrgem, kui riigis keskmiselt,” selgitas Lees.

“Hea meel on sellegi üle, et oleme Tartus juba aastaid suutnud maksta tugispetsialistidele õpetajatega samaväärset palka ja seda praktikat kindlasti ka jätkame,” lisas abilinnapea.

Uues kollektiivlepingus on põhikooli, gümnaasiumi ja Tartu Kutsehariduskeskuse pedagoogi ning kõrgharidusega tugispetsialisti kuupalga alammäär 1315 eurot (2019. aastal oli see 1250 euro) ja abiõpetajal 780 eurot (2019. aastal 730 eurot). Klassijuhatamise eest makstava tasu alammäär tõuseb 155 eurolt 163 eurole kuus.

Koolieelses lasteasutuses töötava õpetaja töötasu kuualammäär on sellest aastast 1184 eurot (eelmisel aastal 1125 eurot), vanempedagoogil, magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga pedagoogil 1315 eurot (varem oli 1250 eurot). Sama suur alampalk on sellest aastast ka lasteaia logopeedidel ja eripedagoogil. Õpetajaabi, õpetajat abistava töötaja ja lapsehoidja palga alammäär tõusis nagu koolideski 730 eurolt 780 euroni.

Kollektiivlepingu allkirjastasid Tartu abilinnapea Mihkel Lees, Tartu Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Kalle Kalda ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu esindaja Reemo Voltri.

 

Lisainfo:

Mihkel Lees, tel 736 1210, 5564 1996
abilinnapea

Helle Tolmoff
Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
736 1336, 529 4297

Sõlmitud kollektiivleping: Kollektiivleping_nr_17

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks