Koolitus-konverents  “Õpetaja – hariduse tugisammas“

Kevadvaheaja alguses, 21.-23. aprillil toimub taaskordne EHL usaldusisikute koolitus-konverents “Õpetaja – hariduse tugisammas“, mis sel korral toimub laevareisina Peterburisse.

Ametiühingu võtmeisikutele suunatud konverents loob taaskord soodsa võimaluse elavaks aruteluks haridusruumi vormimisel ja edasise kursi seadmisel. Konverentsil osaleja saab hea ülevaate meie ühise tegevuse mõjust haridusmaastiku erinevatel tasanditel ning viimase aasta jooksul toimunud muudatustest seadusandluses. Peale EHLi esindajate ning haridus- ja teadusministri astub konverentsil üles hinnatud tele- ja raadiokirjanik ning koolitaja Märt Treier, kellega on võimalus vaadelda ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks.

Koolituse teemad:

  • uue valitsuskoosseisu haridusprioriteedid järgmiseks 4 aastaks (HT minister);
  • ajakirjanduse rolli mainepildi kujunemisel ja võimalusi selle kujundamiseks (M. Treier);
  • viimase aasta jooksul toimunud muudatused seadusandluses (K. Kröönström).

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks