EHL usaldusisikute konverents “Motiveeritud ja teadlik õpetaja”

6.-7. aprillil toimus Tallinki laeval Baltic Queen Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute konverents, milles osales üle 300 EHL liikme üle Eesti. Konverents oli taaskord heaks platvormiks, et suurendada kogu organisatsiooni ühtekuuluvustunnet. Konverentsi alguses tunnustati suurima kasvu teinud osakonda (Lasnamäe Vene Gümnaasium), suurima liikmeskonnaga osakonda (Võru Järve Kool) ning uut osakonda (Tõrvandi Lasteaed Rüblik). Samuti auhinnati loosimise […]

Aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk orienteeruvalt 1300 eurot

21. märtsil toimunud õpetajate 2018. aasta palgaläbirääkimiste I vooru tulemusel lubas ministeerium selle aasta sügisest alammääratõusu 1050 euroni, mille tulemusena loodetakse õpetajate keskmise palga tõusu 1300 euroni. Õpetajate 2018. a. töötasu alammäära läbirääkimiste kokkukutsujaks oli ka sel aastal Eesti Haridustöötajate Liit. Teisteks osapoolteks olid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit, kellest viimased ei omanud […]

Kutsume taas tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Pilt: Haridus- ja teadusministeerium Kuni 16. aprillini on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustame haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Tunnustame piirkondlikult […]

Kultuurikomisjon arutas huvigruppidega kutsekoolide korralduse hetkeseisu

Kultuurikomisjoni istung, 7. märts 2017. Kutsekoolide korralduse hetkeseisu arutelu. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Haridustöötajate Liidu ja Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esindajad. Foto: Erik Peinar   7. märtsil arutas kultuurikomisjon huvigruppidega kutsekoolide korralduse hetkeseisu, et valmistada ette kutsehariduse arutelu olulise riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus. Arutelus osalesid lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile Tallinna Ülikooli, […]

Algatus AÕTK ootab 22. veebruarini koolide tegevusi, mis on aidanud uutel õpetajatel õpetajaametisse sisse elada

Tagasiside ja tunnustamine   EHL partner, algatus Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) ootab kuni 22. veebruarini on kõik õpetajad, kes alustasid õpetamistööd 2015. aastal või hiljem, jagama ja tunnustama oma koolide tegevusi, mis on aidanud neil õpetajaametisse sisse elada. Tunnustamiseks palume täita küsimustik siin. Selle jaoks tuleks arvestada 15-30 minutiga. SUUR AITÄH! Nii saame esile tõsta koole, […]

Koostöökokkulepe EHL-i ja algatuse AÕTK vahel

2016.a. lõpul laienes EHL-i koostööpartnerite hulk algatuse Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) tubli ja aktiivse kollektiivi näol. Soovides toetada õpetajate järelkasvu ning alustavate õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse, leppisime partneritena selles valdkonnas kokku igakülgses koostöös vastavalt mõlema poole huvile ja valmisolekule. AÕTK on sündinud kodanikualgatusena viie hiljutise alustava õpetaja eestvedamisel. Mitme osapoole panuse tulemusena sõnastasid AÕTK eestvedajad 10 […]

ETUCE-EFEE ühisavaldus Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamise kohta

Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid EFEE (Euroopa Haridusala Tööandjate Liit) ja ETUCE (Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee), mille liige on ka EHL, on aastatel 2014–2016 ühiselt tegelenud projektiga “Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid suurendavad teadmussiirde ja koolituse kaudu oma dialoogi potentsiaali. ESSDE suutlikkuse suurendamine II”. Suutlikkust suurendavate ühismeetmete eesmärk on arendada välja kindel ja tõhus sotsiaaldialoog, mis toob kasu nii haridusasutuste […]