Algatus AÕTK ootab 22. veebruarini koolide tegevusi, mis on aidanud uutel õpetajatel õpetajaametisse sisse elada

Tagasiside ja tunnustamine   EHL partner, algatus Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) ootab kuni 22. veebruarini on kõik õpetajad, kes alustasid õpetamistööd 2015. aastal või hiljem, jagama ja tunnustama oma koolide tegevusi, mis on aidanud neil õpetajaametisse sisse elada. Tunnustamiseks palume täita küsimustik siin. Selle jaoks tuleks arvestada 15-30 minutiga. SUUR AITÄH! Nii saame esile tõsta koole, […]

Koostöökokkulepe EHL-i ja algatuse AÕTK vahel

2016.a. lõpul laienes EHL-i koostööpartnerite hulk algatuse Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) tubli ja aktiivse kollektiivi näol. Soovides toetada õpetajate järelkasvu ning alustavate õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse, leppisime partneritena selles valdkonnas kokku igakülgses koostöös vastavalt mõlema poole huvile ja valmisolekule. AÕTK on sündinud kodanikualgatusena viie hiljutise alustava õpetaja eestvedamisel. Mitme osapoole panuse tulemusena sõnastasid AÕTK eestvedajad 10 […]

ETUCE-EFEE ühisavaldus Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamise kohta

Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid EFEE (Euroopa Haridusala Tööandjate Liit) ja ETUCE (Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee), mille liige on ka EHL, on aastatel 2014–2016 ühiselt tegelenud projektiga “Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid suurendavad teadmussiirde ja koolituse kaudu oma dialoogi potentsiaali. ESSDE suutlikkuse suurendamine II”. Suutlikkust suurendavate ühismeetmete eesmärk on arendada välja kindel ja tõhus sotsiaaldialoog, mis toob kasu nii haridusasutuste […]

Digiõpikute tutvumispakett EHL liikmele

Koolisüsteemide OÜ  koostöös Koolibri kirjastusega pakub EHL liikmetele soodustust digiõpikute tutvumispaketi soetamisel. Pakkumine: Digiõpikute tutvumispaketis 5 õpikut tasuta EHL liikmed saavad Koolisüsteemide OÜ poolt pakutava digiõpikute tutvumispaketi soetamisel 5 Koolibri kirjastuse digiõpikut paketti kuuluva tahvelarvutiga tasuta kaasa. Õpikute valikust leiab 52 Koolibri kirjastuse digiõpikut 1.-9. klassile. Digiõpikute ja paketti kuuluva seadme ning hinna kohta leiab […]

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

11-11-2016 Oleme tänaseks jõudnud olukorda, mis vajab otsustavat tegutsemist. Kui loodav valitsus soovib, et Eesti rahvas jääks kestma jätkuvalt eesrindlikult arenenevas ning heal majanduslikul järjel olevas riigis, peab Eestis antav haridus püsima väga heal tasemel. Paraku on praegu Eestis õpetajate järelkasvuga väga kurvad lood – noori õpetajaid napib ja ametikohale on konkurents väike, et mitte […]

Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni juhtimine usaldati taaskord 4 aastaks Reemo Voltrile

Reedel, 28. oktoobril toimus Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu üldkoosolek, mis on liidu kõrgeim organ. Koosolekutest võtsid osa kõigi 17 liikmesorganisatsiooni esimehed ja juhatused, kokku ligi 80 õpetajat üle Eesti. EHL üldkoosoleku pädevusse kuulub muuhulgas organisatsiooni eesmärkide vastuvõtmine järgmiseks 4-aastaseks perioodiks. Üldkoosolekule järgnes volikogu koosolek, mis valis uue juhatuse koosseisu. Esimehe amet usaldati taaskord Reemo […]

Harjumaa HL esimehe pöördumine ja tänuavaldus kõigile õpetajatele

29. septembril toimus õpetajate päeva eelne tänuavaldusüritus Harjumaa õpetajatele. Allpool on toodud Eesti Haridustöötajate Liidu liikme Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe Kersti Kaldmäe tervituskõne kõigile õpetajatele:   Austatud õpetajad! Käes on üks üürike hetk aastast, kus pööratakse tänulikud silmad õpetajate poole, tänatakse neid tehtud töö eest ning soovitakse tahet ja jõudu tänuväärset tööd rõõmsalt edasi teha. Aga […]