2017.a. uute usaldusisikute koolitus toimub aasta esimeses pooles. Info täieneb.