Harjumaa HL õpetajatepäeva soovid

Meie eelmine president on öelnud:
Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa.

See ütleb seda, et õpetaja peab olema suure südamega inimene, kellel jätkub neid tükikesi aastateks, unustamata seejuures oma kodu, oma peret. Õpetaja töö ei ole amet vaid elustiil. See ei ole töö, mida teed kellast kellani ja siis unustad kõik kuni järgmise hommikuni. Sa võtad iga päev koolist kaasa nii rõõme kui ka muresid. Kui igapäevased rõõmud rikastavad õpetaja argipäeva, siis mured tungivad sügavale hinge ja ei lahku sealt enne, kui lahendus on leitud.

Te olete töökad, nõudlikud, lähete kaasa uue ja huvitavaga aga eelkõige olete oma tööle hingega pühendunud. Te ei arva, et teete iga päev midagi erilist aga tegelikult saadate iga päev korda hulgaliselt väikeseid imesid, millest aastatega ja oma kolleegidega koostöös kujuneb välja haritud ja mõtlev noor inimene. Kujundada ja suunata last, et nad leiaksid õige tee on väga vastutusrikas töö, mida ühiskonnas alati ei hinnata aga oma südames me teame, et meie töö on hindamatu väärtusega ja et ilma õpetajateta ei oleks meie riigil tulevikku.

Me ei saa eraldi välja tuua, et milline õpetaja on kõige väärtuslikum, vaid me kõik alates lasteaiast ja lõpetades gümnaasiumiga anname kokku ühe suure terviku, mille edukuse aluseks on meie tihe koostöö. Iga haridusasutus on tükike tervikust, mis kindlustab tuleviku.

Harjumaa ja Eesti Haridustöötajate Liidu nimel ma tänan teid teie südamega tehtud töö eest ja loodan, et teil jätkub jõudu veel pikalt õpetada meie riigi kõike kallimat vara, kelleks on lapsed.

Lev Tolstoi on öelnud:

Kui õpetaja kätkeb eneses armastuse nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik.

Teadke, et te olete täiuslikud.

 

Suurimate tänudega

Kersti Kaldmäe

HHL esimees

Koolitus Harjumaa HL liikmeile

Lugupeetud Harjumaa Haridustöötajate Liidu liikmed!

 

Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatus on võtnud eesmärgiks kord aastas koolitada haridusasutuste ametiühingu organisatsioonide liikmeid. Soovime, et Harjumaa Haridustöötajate Liit (HHL) poleks liikmete jaoks lihtsalt anonüümne nimi vaid, et Te tunnetaksite selle taga ka inimesi. Koolituse teemasid valides lähtusime põhimõttest, et see sobiks nii kooli kui ka lasteaia õpetajatele.

 

Esimene koolitus toimub 24. oktoobril 2017, kell 11.00 – 17.00 Tallinnas, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotellis, Toompuiestee 27.

 

Koolituse kava:

11.00 – 11.15 HHL esimehe Kersti Kaldmäe tervitus

11.15 – 14.00 Liina Randmann „Mõtlematult rääkida on sama, mis sihitult tulistada (Miguel de Cervantes) – avatud ja mõjus suhtlemine viib sihile“

14.00 – 15.00 lõuna

15.00 – 16.00 Külli Kröönström EHL jurist „Juristi nõuanded“

16.00 -16.30 Aleksandr Tiidemann EHL tegevjuht „Liikmetele mõeldud soodustustest“

16.30 – 17.00 Reemo Voltri „Värskemad uudised ametiühingu liikmetele“

 

Koolitus on Harjumaa Haridustöötajate Liidu liiketele tasuta. Kui õpetajatel, kes ei ole veel HHL-i liikmed, on soov koolitusel osaleda, siis neile maksab koolitus 25 eurot.

Registreerimine koolitusele
https://docs.google.com/forms/d/14TZDs25RHFeMx-zGfa93NcMlAZGzpLET2G5x_t5Qg6Q/edit

Registreerimise tähtaeg on 8. oktoober 2017

Lisa infot saab e-mailil harjuhhl@gmail.com

Harjumaa HL esimehe pöördumine ja tänuavaldus kõigile õpetajatele

29. septembril toimus õpetajate päeva eelne tänuavaldusüritus Harjumaa õpetajatele. Allpool on toodud Eesti Haridustöötajate Liidu liikme Harjumaa Haridustöötajate Liidu esimehe Kersti Kaldmäe tervituskõne kõigile õpetajatele:

 

Austatud õpetajad!

Käes on üks üürike hetk aastast, kus pööratakse tänulikud silmad õpetajate poole, tänatakse neid tehtud töö eest ning soovitakse tahet ja jõudu tänuväärset tööd rõõmsalt edasi teha. Aga kes on see müstiline õpetaja? Eelkõige maailma kõige olulisema ameti esindaja. Ilma õpetajateta ei oleks meil praegu ega ka tulevikus inimesi, kes viivad meie ühiskonda edasi. Väikese inimese teekond siia suurde ja laia maailma algab kõigepealt loomulikult oma vanemate, kuid paari aasta pärast just õpetajate tingimusteta hoole ja armastuse toel. Väga suure osa oma lapsepõlvest veedab kasvav ja arenev inimlaps õpetajatega, seega on õpetaja mõju lapse arengusse ja kujunemisse tagasihoidlikult öeldes suur.

Seega on õpetaja töö täis vastutust ja väljakutseid, samas ka mõõtmatul hulgal rõõme ja läbimurdeid. Õpetaja on inimene, kes oskab väikestes hetkedes tänu ja rõõmu tunda. Just väike tunnustus õpilaste poolt on see, mis laeb õpetaja patareisid aastaringselt. Selleks võib olla väikese mudilase rõõmus hõige oma vanematele lasteaia päeva lõpus: „küll mul oli täna tore!“. Või algklasside laste säravad silmad, millega nad õpetajale küsimusi esitavad ja nendelt tähelepanu ootavad. Suuremad õpilased on küll oma emotsioonides vaoshoitumad aga ka nende silmadest on näha, kui tund oli huvitav või sai koos mingil toredal üritusel osaletud. Meeldiv on kuulda, et: „ täna oli huvitav!“ või mõne raskema õppeaine korral, et: „ma sain täna kõigest aru!“. Gümnaasiumiõpetaja suurimaks tänuks on aga see, et hilisemal kohtumisel lisaks „Tere, Õpetaja-le“ tuleb juurde ka rõõmus kirjeldus, kui hästi on kunagine õpilane elus oma koha leidnud. Kas üldse saab olla suuremat tänu?

Õpilased ja nende tänu on aga mündi üks pool. Teisel pool on ühiskond. Näiteks meid tunnustatakse kord aastas õpetajate päevaga! Ja enne valimisi me kuuleme, kui vajalikud me oleme ja mida saaks teha, et haridus Eestis oleks jätkusuutlik. Me saame teada ülemaailmsetest uuringutest, kui hästi me oleme õpilasi õpetanud. Samas tulevad sealt ka murenoodid, et Eesti õpetajaskond on üks ealiselt vanemaid ning väga naiste keskne. Kuid vaatamata väljakutsetele tuleme me alati hommikuti särasilmselt kooli ja oleme valmis andma endast kõik, et järeltulev põlvkond saaks tulevkus edukalt ja õnnelikult elada.

Kokkuvõtlikult võib siis öelda, et seda müstilist ametit peavad inimesed, kellel on tugev sisemine missioonitunne. Me teame, et ausus, lubadustest kinnipidamine ja usaldus on põhiväärtused, mida ise järgida, mida teistelt oodata ja mida edasi anda.

Head, abivalmid, missioonitundelised õpetajad – ma soovin, et Teil jätkuks jõudu ja tahet veel pikki aastaid teha imelist õpetajatööd. Et ei kaoks võime tunda rõõmu väikestest aga olulistest asjadest!

Tänan Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt teid südamega tehtud töö eest!

 

Kersti Kaldmäe

Harjumaa HL esimees

Harjumaa HL koolitus-volikogu

Harjumaa Haridustöötajate Liidu kevadine koolitus-volikogu toimub 5. aprill algusega kell 12.00 Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton hotelli konverentsi ruumides (Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4).

 

Koolituse ajakava:

12.00 – 13.30   Koolitus maksuseadustest –  EHL jurist Külli Kröönström

13.30 – 13.45    Kohvipaus

13.45 – 14.20    Arutelu liikmemaksude kasutamisest

14.20 – 14.45    Eelarve 2016 ja majandusaasta eelarve 2015

14.45 – 15.00    Jooksvad küsimused

15.00 –                buffee lõuna