Värske Õpetaja Vaimulaager 2018 – registreerimine avatud!

VÄRSKE ÕPETAJA VAIMULAAGER 2018

27.-28. august 2018

Järveveere Puhkekeskus (Järveveere 1, Valma, 70121 Viljandi maakond)

Registreerimine: https://goo.gl/forms/fIeZNBpQIDbtyrUk2

 

Hei, värske õpetaja!

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) viib läbi juba teise 2-päevase suveseminari, mille läbi toetame sügisel esmakordselt ametit alustavaid ja kuni 2 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid eesmärgiga luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks. Soovime seeläbi panna ka aluse toimivale võrgustikule, mis omaks vastastikuse mentorluse rolli esimestel aastatel iseseisvalt koolis, mil ametist loobumine on kõige tõenäolisem.

 

Selleaastase interaktiivse suveseminari peakoolitajaks on hinnatud RITA RÄTSEPP, kes käsitleb värskele õpetajale olulisimaid teemasid nagu õpetaja roll tänapäeva koolis ja lastega töötamise eripärad.

 

Kavandatav päevakava:

27. august
10:30-11:00 – registreerimine ja tervitusamps
11:00-11:30 – EHL juhatuse esimees Reemo Voltri
11:30-13:00 – EHL juristi Külli Kröönström – tööõiguse põhiprintsiibid I
13:00-13:45 – lõunapaus
13:45-15:45 – EHL juristi Külli Kröönström – tööõiguse põhiprintsiibid II
15:45-16:00 – jalasirutuspaus
16:00-18:00 – parimad palad praktikutelt
18:00-19:00 – õhtusöök
19:00-21:30 – meeskonnamäng

28. august – Rita Rätsepp (teemad täpsustamisel)
8.00-9.00 – hommikusöök
9.00-11.00 – koolitus, osa I
11.00-11.30 – kohvipaus
11.30-13.30 – koolitus, osa II
13.30-14.15 – lõunasöök
14.15-16.15 – koolitus, osa III
16.15-16.30 – seminari lõpetamine

 

Koolitusest osavõtt Eesti Haridustöötajate Liidu liikmele TASUTA!, mitteliikmele 50 €.

Liikmeks saab astuda ka elektrooniliselt aadressil: http://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

Osalustasu palume kanda üle 30. juuniks.

Rekvisiidid:

Saaja: Eesti Haridustöötajate Liit

IBAN: EE501010220232314224

Selgitusse: “Suveseminari kulude hüvitus”

 

Kohtumiseni juba augustis!

Märtsikuine koolitus Helsingis

16. märtsil toimus Harjumaa Haridustöötajate Liidu poolt ametiühingu usaldusisikute koolitus teemal “ HHL-i tegevuse tugevdamine Soome Vabariigi haridustöötajate ühenduste näitel“. Koolitus sai teoks tänu Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toetusele projekti „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Juba enne, kui jõudsime Helsingisse, oli töine koosolek laeva konverentsisaalis. Ühiselt arutati ja võeti vastu 2017 a. majandusaasta aruanne. HHL-i juhatuse esimees Kersti Kaldmäe andis ülevaate 2018 a. eelarvest ja plaanidest. Slaidiesitluses toodi välja, protsentuaalselt, kuhu a/ü liikmemaksust laekuv tulu läheb.  Gruppides arutati ja pandi kirja, mis on hetkel hästi ja kuidas veel paremini a/ü liikmemaksust saadavat raha jaotada, et nii väikese- kui ka suure liikmeskonnaga koolid tunneksid ennast võrdsena.

Helsingi haridustöötajate a/ü majas (OAJ esinduses) võeti meid soojalt vastu. Saime oma seminari pidada OAJ juhatuse koosolekute ruumis, mis nägi välja nagu meie Riigikogu töökoosolekute saal. Iga kahe istekoha ees laual oli arvuti, millest oli mugav ettekannet jälgida.

Soomes on õpetaja amet väga väärtustatud, vaid iga 10 soovija saab alustada klassiõpetaja kutse omandamist. 95 % Soome õpetajatest kuulub ametiühingusse. Sealne a/ü organisatsioon on väga tugev ja arvestatav partner nii kohaliku omavalitsuse, kui riigi tasandil. Alates 1991 a. on OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö) ainuke, kes võib riigi tasandil pidada õpetajate töötasudega seotud palgaläbirääkimisi. Kõik reformid ja muudatused, mis puudutavad õpetaja tööd, tehakse alati koos OAJ esindajatega. A/ü alaliit on eraldi alles õpetaja ametit omandavatele noortele ja samuti pensionile siirdunud õpetajatele. Õpetajate Liit on arstide kõrval ainuke, kellel on õnnestunud kokku panna riiklik leping. See saavutati pärast 1984 a. üleriigilist õpetajate streiki.

Veel huvitavaid fakte, mida meiega jagati:

 • 25 % õpetajatest on mehed
 • Õpetajaid on 82 erinevast riigist
 • 10 % õpetajatest teab, kuidas erivajadusega lapsega toimetada
 • Kohustuslikku kooliaega tahetakse pikendada kuni 19 a., kuna koolist väljalangemise protsent on suurenenud
 • Igal direktoril on õpetajaharidus ning ta annab vähemalt 1 ainetunni nädalas
 • Õpetajal ei ole lubatud töö ajal puhkusele minna (sellega kaasneb rahatrahv)
 • Õpetaja võib töötada oma ametikohal kuni 67 a saamiseni, pensioniiga hakkab 60a.
 • Kui kooli väljasõit on pikem, kui koolipäev, siis on õpetajal õigus järgnevatel päevadel need tunnid tagasi saada kokkuleppel direktoriga.
 • a/ü usaldusisiku töökoormus on väiksem, kuna a/ü tööd on palju. Igas koolis on kontaktisik ja mitmete koolide peale on usaldusisik. Usaldusisiku töö on tasustatud.
 • 9 kl. lõpus eksameid ei ole, pannakse hinded
 • Klassikursust kordama ei jäeta. Kui on näha, et mõnes aines on õpilane nõrk, rakendatakse kohe erinevaid tugimeetmeid.
 • E-kooli süsteem on palju erinevaid võimalusi pakkuv. Eriti hea ja ülevaatlik uue õpetaja jaoks. Nt. e- koolis on olemas joonis iga lapse istumiskoha kohta ( nimi ja võimalusel ka pilt), nii on uuel õpetajal hea vaadata, kes tal klassis kohal on. Samuti on e- koolis kirjas kõik õpetaja jaoks oluline info õpilasele osutatavatest tugiteenustest ja erisustest, millega õpetaja peab arvestama konkreetset last õpetades.
 • Väikeklassis on 10 õpilast
 • 1-6 kl. on vahetunnid õues
 • Arenguvestlus kestab 15 minutit
 • Huvialaringid on väljaspool kooli. Koolimaja on valla või linna oma, kohe kui tunnid on läbi, saadetakse lapsed koolimajast välja, sest linnal on kasutus maksimaalselt ära planeeritud. Lapsevanem vastutab, mida laps edasi teeb.

Küsimusi, mida meie õpetajad esitasid oli palju ja info, mis meile jagati oli meie õpetajate jaoks huvitav ja mõtlemapanev. On mille poole püüelda.

Peale koolitust külastasime Pasila raamatukogu, kus oli hetkel üleval näitus 50 eesti ja 50 soome noore mõtetest 100 aastases riigis.

Õhtul laevale jõudes, kui kõht oli täis söödud kogunesime uuesti konverentsisaali, et teha päevast kokkuvõte. Lisaks jagas Kersti erinevaid näpunäiteid, kuidas koolis a/ü usaldusisikuna tegutseda, kuidas oma liikmeid toetada ja kaitsta, kuidas uusi liikmeid juurde saada.

Koolitus oli inspireeriv ja innustav. Aitäh Sulle, Kersti selle organiseerimise eest!

 

Anu Parts

Turba Kool

Koolitus-konverents „Õpetaja ja õpetamine 100 aastases EV-s“

Koolitus-konverents „Õpetaja ja õpetamine 100 aastases EV-s“

19.-20. aprill 2018

Tallinki laeval Baltic Queen

Registreerimine 21. märtsini: https://goo.gl/forms/HFr8LO34DZpZ6YHH3

 

19.-20. aprillil toimub Eesti Haridustöötajate Liidu koolitus-konverents „Õpetaja ja õppimine 100 aastases EV-s“. Tegu on taaskordse üle-Eestilise EHL konverentsiga, mis toimub laevareisina Stockholmi Tallinki laeval Baltic Queen. Registreerimine konverentsile on avatud ja kestab kuni 21.03.2018 (k.a.). Kuna osalejate arv on piiratud, soovitame teil end konverentsile võimalikult varakult registreerida.

Konverentsil osaleja saab hea ülevaate muutustest haridusmaastikul, asjalikke nõuandeid EHL juristilt ning praktilist ja kasulikku teavet esinejatelt. Lisaks EHLi, riigi ja kohalike omavalitsuste liidu esindajatele astub sel aastal konverentsil üles kogenud praktik ja koolijuht Tiina Kallavus, kes jagab teadmisi, mida peab üks üldharidusasutuse õpetaja teadma, kui õpilaste seas on HEV laps ning kuidas saab ennast säästa õpetaja HEV lapsega töötades. Konverents loob taaskord soodsa võimaluse elava arutelu tekkeks ning suurendab kogu organisatsiooni ühtekuuluvustunnet.

 

PLANEERITUD PÄEVAKAVAD (NB! Kõik kellaajad on kohaliku aja järgi):

19. aprilli päevakava (kellaajad Eesti aja järgi)

10:30-11:30           Kogunemine D-terminalis (3. korrusel)

11:30-12:00           Liikumine laevale, kohv

12:00-12:15           Konverentsi avamine – EHL esimees Reemo Voltri

12:15-13:00           Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

13:00-13:30          „Kohaliku omavalitsuse ja KOV liidu roll hariduselu korraldamisel“ – Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast

13:30-14:30          Lõuna

14:30-16:00          „(H)EV laps hariduses – kus, mida ja kuidas märgata?“ – Herbert Masingu direktor Tiina Kallavus

16:15-17:30            „Kaasav haridus– kuidas õppida end säästma?“ – Tiina Kallavus

17:45-19:00            „Haldusreform ja EHL – kuhu liigud, EHL?“

20:30                      Buffee õhtusöök

 

20. aprilli päevakava (kellaajad Rootsi aja järgi)

06:30-10:00          Buffee hommikusöök

10:15                        Saabumine Stockholmi (Värtahamneni terminal)

10:15-16:30            Vaba aeg

16:30-18:30           „Jõustunud ja planeeritavad PGS muudatused. Tööõiguse rakendamine haridusasutustes“ – EHL jurist Külli Kröönström

20:00                      Buffee õhtusöök

 

21. aprill (kellaaeg Eesti aja järgi)

10:00                       Laev maabub D-terminali.

 

Konverentsile on oodatud kõik usalduslikud, st igast haridusasutuse ametiühingust (aü) vähemalt üks esindaja. Kui aü usaldusisikul ei ole võimalik konverentsil osaleda, tasub osalusega premeerida mõnd oma ametiühingu aktiivset liiget.

 

Küsimuste tekkimise korral  palume helistada numbril 641 9803 või saata kiri e-posti aadressile ehl@ehl.org.ee.

Kohtumiseni konverentsil!

Sinu EHL

UURING: Õpetajate ja haridusasutuste juhtide hinnangud ja ootused Eesti Haridustöötajate Liidu tegevusele

Head alus- üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad ning juhid! 

Tartu Ülikooli magistrant ja Eesti Haridustöötajate Liit kutsuvad Teid osalema haridustöötajate hinnangute ja ootuste kaardistamise uuringus.

Uurimuse eesmärk on välja selgitada erinevate sihtgruppide hinnangud ja ootused Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL-i) tegevusele nii haridusasutuse, piirkonna kui ka riigi tasandil. Saadud tulemusi kasutatakse Tartu Ülikooli hariduskorralduse õppekava magistritöö koostamise ning EHL-i kui õpetajate esindusorganisatsiooni (ametiühingu) arendamise eesmärgil.

 

Link alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajatele: https://survey.ut.ee/index.php/253144?lang=et

Link alus-, üld- ja kutseharidusasutuste juhtidele: https://survey.ut.ee/index.php/686723?lang=et

 

Ankeedile vastamine võtab aega umbes 15 minutit ning sellele vastamine on anonüümne.

Ankeedi täitmise tähtaeg on 14. märts 2018.

Kõigi uurimuses osalejate vahel loositakse välja 3x 100€ Piletilevi kinkepiletit (saab kasutada spordi- ja teatrielamuste, hotellide, SPA-de, restoranide, iluprotseduuride jm piletite ostmisel). Oma kontakti auhindade loosis osalemiseks saate sisestada eraldi lehel ankeedi lõpus. Loosimine toimub 19. märtsil 2018.

Palun edastage uuringu link ja/või saadud e-kiri oma kolleegidele, et tagada ankeedi võimalikult lai levik.

Teie panus on uurimuse läbiviimiseks väga vajalik!

 

Ette tänades ja sujuvale koostööle lootes

Elis Randma

Tartu Ülikooli hariduskorralduse magistrant

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhiabi/välissekretär

 

Täiendavate küsimuste korral kirjutage e-posti aadressile elis.randma@ehl.org.ee.

Harjumaa HL õpetajatepäeva soovid

Meie eelmine president on öelnud:
Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa.

See ütleb seda, et õpetaja peab olema suure südamega inimene, kellel jätkub neid tükikesi aastateks, unustamata seejuures oma kodu, oma peret. Õpetaja töö ei ole amet vaid elustiil. See ei ole töö, mida teed kellast kellani ja siis unustad kõik kuni järgmise hommikuni. Sa võtad iga päev koolist kaasa nii rõõme kui ka muresid. Kui igapäevased rõõmud rikastavad õpetaja argipäeva, siis mured tungivad sügavale hinge ja ei lahku sealt enne, kui lahendus on leitud.

Te olete töökad, nõudlikud, lähete kaasa uue ja huvitavaga aga eelkõige olete oma tööle hingega pühendunud. Te ei arva, et teete iga päev midagi erilist aga tegelikult saadate iga päev korda hulgaliselt väikeseid imesid, millest aastatega ja oma kolleegidega koostöös kujuneb välja haritud ja mõtlev noor inimene. Kujundada ja suunata last, et nad leiaksid õige tee on väga vastutusrikas töö, mida ühiskonnas alati ei hinnata aga oma südames me teame, et meie töö on hindamatu väärtusega ja et ilma õpetajateta ei oleks meie riigil tulevikku.

Me ei saa eraldi välja tuua, et milline õpetaja on kõige väärtuslikum, vaid me kõik alates lasteaiast ja lõpetades gümnaasiumiga anname kokku ühe suure terviku, mille edukuse aluseks on meie tihe koostöö. Iga haridusasutus on tükike tervikust, mis kindlustab tuleviku.

Harjumaa ja Eesti Haridustöötajate Liidu nimel ma tänan teid teie südamega tehtud töö eest ja loodan, et teil jätkub jõudu veel pikalt õpetada meie riigi kõike kallimat vara, kelleks on lapsed.

Lev Tolstoi on öelnud:

Kui õpetaja kätkeb eneses armastuse nii aine kui ka õpilase vastu, siis on ta täiuslik.

Teadke, et te olete täiuslikud.

 

Suurimate tänudega

Kersti Kaldmäe

HHL esimees