ALUSTANUD ÕPETAJA VAIMULAAGER 2017

23.-24. august 2017

Endla Talu, Koppelmaa küla, Saue vald 76401

Registreerimine: https://goo.gl/forms/34sKxv9xcsqw4Uxx2

Hei, värske õpetaja!

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on alustamas kahepäevast koolitus- ja suvepäevade sarja, mille läbi toetame 1-3 aastat õpetajaametit pidanud õpetajaid eesmärgiga luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks valitud ametis. Selle raames toimub 23.-24. augustil Harjumaa külje all interaktiivne õppe- ja motivatsiooniüritus, kus sel korral käsitletakse värskele õpetajale olulisimaid teemasid nagu:

  • läbipõlemise ennetamine,
  • efektiivne enesejuhtimine,
  • HEV (hariduslike erivajadustega) õpilastega toimetulek ning
  • praktiline tööõigus.

Loodame seeläbi panna aluse toimivale võrgustikule, mis omaks ka vastastikuse mentorluse rolli õpetaja kõige hapramal perioodil – esimestel aastatel iseseisvalt koolis, mil ametist loobumine on kõige tõenäolisem.

 

Kavandatav päevakava:

23.08

10.30-11.15 – Kogunemine, majutus

11.15-12.00 – Lõuna

12.00-15.30 – Läbipõlemise ennetamine (enesekehtestamine, distsipliini hoidmine klassis, vanematega suhtlemine)

15.30-16.00 – Jalasirutuspaus ja vahepala

16.00-19.00 –  Enesejuhtimine (ajaplaneerimine, koostöö, ürituste korraldamine)

19.00-… – Õhtusöök ja vaba aeg

 

24.08

9.00-10.00 – Hommikusöök

10.00-13.00 – HEV lapsega toimetulek (andekad ja käitumisraskused, HEV1 – märkamine, integreerimine/kaasav haridus, toimetulek klassis)

13.00-13.45 – Lõuna

13.45-16.00 – Praktiline tööõigus (tööõiguse printsiibid)

16.00 – Koju minek

 

Koolitajateks:

Kärt Käesel, koolipsühholoog, tase 7. Tallinna koolide HEV koordineerijate ainesektsiooni juhataja. http://psyhholoog.weebly.com/cv.html

Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor, aktiivne koolijuhtide eestvedaja Tartus ning erikoolijuhtide ümarlaua looja, oma ala tunnustatud praktik, erialalt eripedagoog, sotisaaltöötaja ja muusikaterapeut. https://president.ee/et/eesti-tanab/teenetemarkide-kavalerid/12936-tiina-kallavus/layout-decoration.html

Külli Kröönström, EHL jurist. http://ehl.org.ee/kontakt-2/ehl-kontor/

Praktilisi teadmisi ja kogemusi jagavad särasilmsed, aktiivsed ja hinnatud tegevõpetajad.

 

Koolitusest osavõtt Eesti Haridustöötajate Liidu liikmeile TASUTA!, mitteliikmele 25€. Liikmeks saab astuda ka elektrooniliselt aadressil: http://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

Osalustasu palume kanda üle 31. juuliks.

Rekvisiidid:

Saaja: Eesti Haridustöötajate Liit

IBAN: EE501010220232314224

Selgitusse: “Suvekoolituse kulude hüvitus”

 

Kohtumiseni juba augustis!